Podporují nás

Domácí hospicová péče…

     Vážení přátelé,

     podívejte se společně s námi na malou, téměř dvouletou bilanci naší a vaší společné činnosti rozvoje  domácí hospicové péče v Královéhradeckém regionu. I my se také totiž někdy musíme ohlédnout zpět, abychom viděli, co všechno dobrého se podařilo…

        Sdružení Duha usiluje téměř 2 roky o zajištění kvalifikované pomoci nemocným v terminálním stadiu onkologického onemocnění.

    16.4.2009 bylo zaregistrováno na MV ČR Hospicové občanské sdružení Duha. Jeden rok probíhaly stavebně rekonstrukční práce v budově nemocničního pavilonu, který se postupně přeměňoval na Centrum DHP, kde je v současné době kontaktní místnost pro nemocné a jejich rodiny, sesterna, půjčovna zdravotnických pomůcek, desinfekční a mycí místnost.

  1.4. 2010 bylo Centrum DHP zeregistrováno na KÚ v Hradci Králové jako nestátní  zdravotnické zařízení.  Druhým rokem se nám daří díky všem sponsorům doplňovat půjčovnu zdravotními pomůckami jako jsou elektricky polohovací lůžka, kyslíkové přístroje, lineární dávkovače, antidekubitní matrace, zdravotnické brašny s vybavením pro zdravotní sestry a jiné drobné kompenzační pomůcky, které tvoří běžný standard lůžkových hospiců. Bez těchto speciálních pomůcek není péče o terminálního pacienta v domácím prostředí vůbec možná.

  Následně jsme se pokusili při výběrovém řízení získat  smlouvu se zdravotními pojišťovnami, což se nám i přes podporu mnoha subjektů včetně Asociace poskytovatelů hospicové a paliativní péče České republiky, jejímž jsme řádným členem, nepodařilo.

  Naše činnost je tedy zcela závislá na darech, část příjmů jsme  bohužel nuceni krýt z příjmů od rodin nemocných. 

  Každý finanční příspěvek je pro nás velmi důležitý a umožňuje nám pokračovat v dosavadní službě. V roce 2010 jsme zaměstnávali jednu zdravotní sestru na plný úvazek, 2 sestry a 1 ošetřovatelka pracovaly na dohodu o provedení práce. Závislost na darech a nezískání smlouvy se zdravotními pojišťovnami nám zatím neumožnilo více naši péči rozvinout.

    My všichni, kteří pracujeme s těžce nemocnými a umírajícícmi pacienty, dobře víme, že se nikdo z nás nemusí druhý den (ba co den) za chvilku probudit. Že každý okamžik života – je chvílí obrovské milosti. V tělesné rovině, že se můžeme najíst, vyprázdnit, že se pohybujeme atd. A co to znamená, když o nějakou základní biologickou funkci přijdeme…

   Ideálem je, jak říká J. Křivohlavý, aby člověk umíral bez bolesti fyzické, duchovní, duševní i sociální a s vděčností za život, který mu byl dán. A  toto krédo se snaží naplňovat svou činností i sdružení Duha.

     Proto děkujeme vám všem, ktěří nám v naší službě pomáháte darem, pomocí, dobrou radou, modlitbou či jakkoli jinak. Ačkoliv  je Česká republika dost opožděná v rozvoji mobilní paliativní péče, každé další hospicové  světlo svítí nadějí pro nás – budoucí terminální pacienty!

                                                                   Jana Sieberová

Musíte být přihlášeni k přidávání komentářů. Přihlašovací jméno a heslo obdržíte na Váš mail. Žádosti o přístup na web posílejte na adresu uvedenou v kontaktech. Děkujeme za Vaše příspěvky.