Podporují nás

Ideálem je, aby pacient nemusel čekat

Ideálním stavem českého zdravotnictví by byl „dostatek“. Dostatek prostor, personálu, vybavení… aby pacient nemusel čekat na operace kolen, transplantace orgánů, vydání objednaných léků… Zkrátka, aby se mu dostalo té okamžité pomoci, kterou potřebuje. Je ale takový ideál vůbec dosažitelný? Ať již ano nebo ne, přibližovat se k němu by mělo být cílem každé zdravotnické služby. Nejinak je tomu i v případě domácí hospicové péče. Základním ideálem této služby je její dostupnost, kterou se v rámci Královéhradeckého kraje prakticky podařilo zajistit. Samotný Domácí hospic Duha je v současnosti schopen dojíždět za pacienty do cca 150 obcí a měst. Dostupností se však nemyslí pouze existence služby, ale i její kapacita. Každý začínající domácí hospic se potýkal s problémem nedostatku zdravotních sester. Hospicová zdravotní sestra musí být nejenom zkušeným zdravotním pracovníkem. Očekává se od ní vysoká míra empatie a psychické odolnosti, aby mohla ošetřovat umírající a současně byla podporou pacientově nejbližší rodině. Když už domácí hospic takovou sestru nalezne, je postaven před existenční otázku, aby měl na tuto sestru peníze. Domácí hospicová péče není proplácena zdravotními pojišťovnami, takže vše záleží pouze na velkorysosti dárců a sponzorů. Existence domácího hospice je bezpředmětná, pokud musí neustále odmítat pacienty kvůli nedostatku zdravotních sester. Další dimenzí toho problému jsou zdravotní a kompenzační pomůcky, bez kterých není možné domácí hospicovou péči poskytovat. Domácí hospic Duha v roce 2014 zapůjčil 57 pomůcek, v roce 2015 to již bylo 170, v roce 2016 zapůjčil 204 pomůcek a v minulém roce 276 pomůcek. Již teď lze očekávat, že tato rostoucí tendence bude pokračovat. Ideálem je, aby nový pacient nemusel čekat na návrat již zapůjčené pomůcky, protože jich na skladě není dostatek.

Před třemi měsíci oslavil Domácí hospic Duha devět let od svého vzniku. Ne pokaždé bylo možné dosáhnout výše zmiňovaných ideálů. Přesto se podařilo vybudovat fungující organizaci, jejímž cílem není navyšovat statistické rekordy, ale být k dispozici přesně tomu počtu pacientů, kteří její služby potřebují. Zajistit bezproblémové fungování půjčovny pomůcek se za uplynulých dvanáct měsíců podařilo díky množství drobných dárců, kteří přispěli na nákup nových pomůcek během Podzimní výzvy 2017 ČSOB pomáhá regionům a díky opakované podpoře z programu Výboru dobré Vůle – Nadace Olgy Havlové. Výbor dobré Vůle – Nadace Olgy Havlové podpořil Duhu již v jejích počátcích, když daroval částku 40 000 Kč na nákup prvních polohovacích postelí a v pozdějších letech i na další pomůcky. Nadační příspěvek nám daroval vloni na podzim i v letošním roce. V získání nových pomůcek nás dále podpořil Nadační fond Atýsek Brno, z jehož příspěvku byly zakoupeny dvě polohovací postele s matracemi a nové chodítko. Nové pomůcky plánuje hospic pořídit i z příspěvku, který Duze věnoval Rotary klub Praga Ekumena a rovněž z daru Římskokatolické farnosti Jičín, což je výtěžek již tradičního Královského bálu ve Valdicích. Pomůckami bylo podpořeno i Kontaktní místo Duhy ve Vrchlabí. Kyslíkové koncentrátory sem byly zakoupeny z darů Škoda Auto a.s. a Oblastního spolku Českého červeného kříže v Mladé Boleslavi.

Domácí hospic Duha děkuje i všem ostatním dárcům, kteří přispívají na chod hospice. Jejich podpora je devět let štědrého sponzoringu, který umožňuje existenci naší služby – péči o umírající, aby mohli bez bolestí strávit zbytek života doma mezi svými nejbližšími.

 

Musíte být přihlášeni k přidávání komentářů. Přihlašovací jméno a heslo obdržíte na Váš mail. Žádosti o přístup na web posílejte na adresu uvedenou v kontaktech. Děkujeme za Vaše příspěvky.