Podporují nás

Hospicová služba se šíří dál…

Věřte, že není dobré, aby člověk umíral sám. Právě v hodině smrti potřebujeme být spojeni s druhými lidmi. Služba těmto pacientům znamená setrvávat především v jejich blízkosti a být jim připomínkou, že jsou milováni. Cílem Domácího hospice Duha o.p.s. v Hořicích, je snaha vštípit této společnosti, že lidský život má smysl a může být plnohodnotně prožitý až do samotného závěru. Člověk 21. století nemusí umírat v bolestech za plentami nemocnic a ústavů, ale může odejít v důstojných podmínkách domácího prostředí uprostřed svých nejbližších. Nemusí přitom trpět fyzickým a ani psychickým strádáním a nemusí být ve své nemoci sám. Jsem vděčná, že paliativní péče se navzdory všem překážkám šíří dál.

Jana Sieberová

 

Z dopisu…

Vážená paní Sieberová,

moc rádi bychom se zúčastnili  Vaší přednášky, která se bude konat v Lomnici nad Popelkou. Vzhledem k velké vzdálenosti, která nás dělí  (jsme  registrováni  ve Zlínském kraji), se  nám nepodaří  být osobně přítomni.

Jsme tým nemocničních  všeobecných sester s mnohaletou praxí u lůžka nemocného. Působíme v různých oborech, ale jedno máme společné. Vidíme potřebu kvalitní ošetřovatelské péče  pro pacienty,  kteří jsou v  domácí péči. Byly bychom Vám moc vděčné za informace, které by nám pomohly v naší snaze, starat se o naše pacienty nejen v nemocnici, ale i dále, v jejich přirozeném prostředí. Oporou je nám paní doktorka-pneumolog, která se o hospicovou péči velmi zajímá. My všechny sledujeme Vaši krásnou práci  i celoživotní snahu paní doktorky Svatošové.

Za Palliare-Carpe Diem z.ú.  Ivana Knichalová

 

Musíte být přihlášeni k přidávání komentářů. Přihlašovací jméno a heslo obdržíte na Váš mail. Žádosti o přístup na web posílejte na adresu uvedenou v kontaktech. Děkujeme za Vaše příspěvky.