Podporují nás

Hospicová péče

Domácí hospic Duha v Hořicích se snaží od svého prvopočátku o rozvoj a dostupnost paliativní péče v celé ČR.

Domácí hospice zajišťují specializovanou paliativní péči pro pacienty v jejich přirozeném prostředí a odborně podporují rodiny, které se na péči podílejí. Tým domácího hospice se snaží o efektivní spolupráci s praktickými lékaři a dalšími primárními pečovateli. Jádro týmu zahrnuje zdravotní sestry, lékaře, sociálního pracovníka a kaplana. Tým domácího hospice je k dispozici sedm dní v týdnu a 24 hodin denně.

V některých regionech ČR, zvlášť ve venkovských oblastech, ale také v oblasti Moravy, nejsou domácí hospice poskytující paliativní péči téměř k dispozici. Proto by měly být vytvořeny regionální sítě, jejíchž cílem by bylo poskytování domácí paliativní péče, tak aby se zajistila její dostupnost. Pokud bude paliativní péče poskytována do 30 km od Centra DHP, je třeba, aby v ČR tuto službu zajistilo asi 150 týmů.

Mělo by být také budováno partnerství mezi poskytovateli paliativní péče, nemocnicemi, agenturami domácích péči a Charitami, protože právě zde je patrná nejednotnost, která brání nejen pochopení, ale především zamezuje rozvoj tohoto druhu péče v ČR.

Musíte být přihlášeni k přidávání komentářů. Přihlašovací jméno a heslo obdržíte na Váš mail. Žádosti o přístup na web posílejte na adresu uvedenou v kontaktech. Děkujeme za Vaše příspěvky.