Podporují nás

Hospicová péče dnes…

       Volání po důstojném umírání a důstojné smrti je přiměřenou reakcí nad 
neutěšenou situací těch, kteří jsou na konci své životní cesty.

      My, kteří pracujeme ve prospěch umírajících pacientů musíme vyvinout nadlidské úsilí,abychom byli schopni v dostatečném a odpovídajícím čase zajistit pro těžce nemocného patřičné léky – opiáty ke zvládnutí krutých fyzických bolestí.

     Tuhý odpor velké části PL vůči paliativní péči je zřejmý. Neočekáváme ani v blízké době výrazné zlepšení tristního stavu našich nemocných. Co ale čekáváme je, že  příští generace lékařů bude již z generace „osvícených“ v této problematice.

     Doufáme také, že terminálně nemocní nebudou hospitalizováni až na výjimky v zařízeních typu LDN. Při letmé návštěvě v LDN nám bývá dost smutno. Lůžka jsou  v počtu nad 100, pokoje vícelůžkové, úroveň paliativní péče – nízká nebo žádná, děsí nás samota a tíseň.

      Mimořádně důležitá bývá otázka financování hospicové  péče jakéhokoliv druhu, lůžkového či mobilního. Víme, že zdravotnický systém se potýká s nedostatkem finančních zdrojů, také však víme, že otázku rozvoje a  dostupnosti paliativní péče nelze brát pouze z důvodů špatné ekonomiky.

      Kultivace zdravotnického systému ve smyslu vzdělání lékařů a sester v paliativní péči je zahájena úspěšně v posledních letech. Co však zbývá- je její dostatečná aplikace v praxi. 


 

Musíte být přihlášeni k přidávání komentářů. Přihlašovací jméno a heslo obdržíte na Váš mail. Žádosti o přístup na web posílejte na adresu uvedenou v kontaktech. Děkujeme za Vaše příspěvky.