27. 09. 2016, 12:53

Hospic navštívil P. Jan Paseka

Náš domácí hospic uvítal na návštěvě P. Jana Paseku, římskokatolického kněze z Hradce Králové. P. Jana jsme rádi seznámili s příběhem našeho hospice i se situací domácí hospicové péče v ČR. P. Jan se o vše velmi zajímal a v hospicové kapli odsloužil mši svatou za naše pacienty i celý domácí hospic. Děkujeme za toto srdečné setkání! img_7519 R. D. Mgr. Jan Paseka - je rektorem kostela Panny Marie v Hradci Králové, pověřený vedením referátu o pastoraci. Je členem redakční rady diecézního časopisu.
Načítání stránky