Podporují nás

Hledáme dobrovolníky….

Hledáme dobrovolníky, kteří by se s námi chtěli podílet na šíření hospicových myšlenek. Přijďte mezi nás a dozvíte se více.

Vážení přátelé,

obracíme se na vás jménem Hospicového občanského sdružení Duha v Hořicích s  informací o možnostech dobrovolnické činnosti. Dobrovolníkem se může stát každý, kdo chce věnovat svůj čas a schopnosti druhým bez nároku na hmotnou odměnu. Odměnou se stává radost srdce z dobrého skutku, z radosti druhého, uspokojení ze zdaru díla, společenství s druhými, vytváření smysluplných hodnot, šíření dobré myšlenky.

Od roku 2009, kdy sdružení vzniklo, je jeho cílem podpora péče hospicového typu a šíření myšlenek možnosti klidného a důstojného umírání v domácím prostředí. Členové sdružení dali v roce 2010 vzniknout Centru domácí hospicové péče (dále jen Centrum) jako nestátnímu zdravotnickému zařízení. Na počátku letošního roku byla zaregistrována sociální poradna a z Centra se tak stalo zařízení zdravotně sociální. Provozujeme též půjčovnu kompenzačních pomůcek.

Tým pracovníků Centra je tvořen lékařem, zdravotními sestrami, ošetřovatelkou, hospicovým kaplanem, sociální pracovnicí a dobrovolníky. Tento tým je mobilní. Zajišťuje fyzické, duševní, sociální a duchovní potřeby těžce nemocného pacienta a jeho rodiny přímo v domácnosti. Dostupnost naší péče je 24 hodinová 7 dní v týdnu. Přijímáme pacienty z okruhu 30 km od Hořic.

Snahou naší péče je, aby všichni lidé s pokročilým nevyléčitelným (převážně nádorovým) onemocněním mohli odejít ze života důstojně, ve známém prostředí a v přítomnosti svých nejbližších. Rodinám, kteří se rozhodnou pečovat o takto nemocného doma,  poskytujeme též  potřebnou podporu. Po úmrtí nemocného zůstáváme s truchlící rodinou v kontaktu.

Hospicové služby stále představujeme a propagujeme aby byly co nejvíce dostupné potřebným pacientům a rodinám. Navštívili jsme 25 praktických lékařů v našem regionu, abychom je osobně s možnostmi nabízené péče seznámili. V minulých letech proběhlo několik větších  akcí k podpoře provozu Centra, např. Koncert s Pepinou, Chrámový koncert, putovní výstava z hospiců Nevšední tvář radosti v Hořickém muzeu. Pořádáme akce pro občany Hořic a okolí k prezentaci našich služeb. Svou tradici tak už získávají podzimní a jarní bazary oblečení, drakiáda, den otevřených dveří v Centru domácí hospicové péče u příležitosti Světového dne hospiců, prodej drobných dárků a občerstvení ve stánku Hospicového občanského sdružení Duha na jarmarcích v Hořicích, vánoční živý Betlém před radnicí a jiné.

Tuto prezentační činnost nejčastěji zajišťují dobrovolníci našeho sdružení. Věnují také svůj čas seniorům z domu s pečovatelskou službou a pravidelně se schází při odpolední tvůrčí dílně. Rádi bychom řady našich dobrovolníků rozšířili. Potřebujeme pomoc zejména  v oblasti prezentace a propagace hospicové péče – při pořádání výše uvedených akcí. Snažíme se zřídit při našem zařízení akreditované dobrovolnické centrum. To by pak umožňovalo vysílat dobrovolníky i do jiných organizací dle oblasti jejich zájmu. Zájemcům o dobrovolnickou službu nabízíme možnost získávat nové zkušenosti, spolupracovat se zajímavými lidmi. Zajistíme proškolení v oblasti zdravotní a sociální, seznámení s možnými riziky při výkonu dobrovolnické činnosti.

Budete-li mít chuť a čas s námi spolupracovat, obraťte se prosím na uvedené kontakty. Můžete nás podpořit i modlitbou. Každou středu v podvečer se v prostorách Centra schází společenství farníků z Hořic, Jičína, Nové Paky, Dvora Králové. Do Božích rukou vkládáme úmysly za rozvoj Centra, všechny členy sdružení, naše pacienty a jejich rodiny.

Podrobnější informace získáte na internetových stránkách sdružení nebo dobrovolníků.

Za Hospicové občanské sdružení Duha

Mgr. Magdaléna Kolátorová, vedoucí sociální poradny

tel.: 739912781

a

Michal Ludvík, koordinátor dobrovolníků

www.dobrovolnici-duha-horice.cz

tel.: 608025130

 

 

 

Musíte být přihlášeni k přidávání komentářů. Přihlašovací jméno a heslo obdržíte na Váš mail. Žádosti o přístup na web posílejte na adresu uvedenou v kontaktech. Děkujeme za Vaše příspěvky.