Podporují nás

Duha v roce 2016

Následujícími řádky bychom rádi bilancovali působení Domácího hospice Duha za uplynulý rok. Převelice nás těší důvěra, se kterou se obracíte na naše služby. Je to pro nás znamení dobře nastaveného kurzu, který chceme přinejmenším udržet. Krom poskytování služeb domácí hospicové péče jsme pořádali během roku i několik akcí. Možná jste se ptali, proč vlastně má domácí hospic potřebu konat takové věci, jakým byl Den pro rodinu, promítání filmu nebo koncert. Důvodem je množství otázek, které hospicovou péči provázejí. I když jsou hospice často probíraným veřejným tématem, ne vždy slyšíme pravdivé nebo zcela pravdivé odpovědi. Tyto akce umožňují mimo jiné i prezentaci základních hospicových principů. Současně je vnímáme i jako určité poděkování veřejnosti za podporu – přispěním kulturnímu životu ve městě a obohacením vašeho volného času.
Celkově byl rok 2016 ve znamení dostupnosti našich služeb. Rozšířili jsme počet zdravotních a kompenzačních pomůcek v naší půjčovně, aby byly pokryty požadavky vzrůstajících počtů pacientů. Dále jsme řešili otázku poskytování domácí hospicové péče v oblasti Krkonoš. I odtud se na nás stále obraceli nemocní s přáním o poskytnutí péče. Nebylo však možné těmto přáním vyhovět bez toho, aniž bychom uvolnili naše zdravotní sestry pro jinou oblast. Abychom zachovali službu domácí hospicové péče pro Hořice a okolí ve stejné kvalitě i dostupnosti, otevřeli jsme novou sesterskou pobočku ve Vrchlabí. Sem byli přijati noví zaměstnanci.
Při této příležitosti bychom rádi poděkovali za poskytnutou podporu „ČSOB pomáhá regionům“, kde jsme uspěli v nominacích s naším projektem otevření vrchlabské pobočky. Podařilo se tak pokrýt některé základní investice.
Po finanční stránce zůstává situace domácích hospiců stále stejná. Zdravotní pojišťovny odmítají tuto službu proplácet. Chceme proto všem dárcům poděkovat, že existenci naší služby umožňují. Zvláštní poděkování pak náleží Nadaci Agrofert a Nadaci Avast za to, že nás i v letošním roce podpořily vysokou částkou. Opakovaně nás též podporují Lesy ČR, které nám navíc poskytly prezentační prostor na svém „LesFestu“. Pravidelným dárcem se stala také Nadace KB – Jistota. Všechny získané peníze půjdou na platy zdravotních sester a úhradu nákladů spojených s poskytováním domácí hospicové péče.

Musíte být přihlášeni k přidávání komentářů. Přihlašovací jméno a heslo obdržíte na Váš mail. Žádosti o přístup na web posílejte na adresu uvedenou v kontaktech. Děkujeme za Vaše příspěvky.