Podporují nás

Duha v Římě

        „Všechny cesty vedou do Říma,“  tvrdí jedno staré přísloví. I proto část hořické Duhy odletěla 6.2. v počtu 9 zúčastněných na krátkou dovolenou do Věčného města – Říma.

      Toto město je nepřetržitě obydleno po dobu téměř 2700 let. Jedním z mnoha cílů této cesty bylo navštívení P. Martina Davídka, sektetáře biskupa Jana Baxanta z Litoměřic, který v Římě studuje církevní právo. Všichni jsme teké toužili poznat velkolepost uměleckého a hmotného dědictví minulosti. Díla Římanů jsou mohutná, krásná a přitom nepostrádají prvky užitkovosti. I po svém pádu si Řím uchoval roli učitele civilizace a zůstal centrem kultury a duchovního života tím,že se stal srdcem křesťanství a sídlem Petrových nástupců. Město Řím je svědkem předlouhých dějin evropské civilizace.
      Poutní dům Velehrad, ve kterém jsme bydleli, založil kardinál Beran. Nachází se pod pahorkem Janikul, 15 minut  chůze od baziliky Sv. Petra. V neděli, druhý den po příletu jsme vyrazili s radostí do České papežské koleje sv. Jana Nepomuckého za P. Martinem. V 10 hod. začínala mše svatá v českém jazyce, na které jsme byli jako poutníci velice srdečně přivítáni. Velice oslovující pro nás bylo svědectví P. Martina, který věrně popisoval své povolání ke kněžské službě a dále ženy, která v dospělosti konvertovala s manželem. Po jejich společném křtu následoval církevní sňatek po 20 letém manželství a za svědky měli své dospělé děti. Dva silné, životní příběhy, nás všechny dojmuly. 

      Následovalo „agapé“, které připravily sestry z Komunity boromejek, které jsou v Nepomucenu od roku 1929, pečují o kuchyň, zásobování, prádelnu a ošetřují nemocné studenty. Výborné byly české kynuté buchty a řada jiných pochoutek. Duha letěla do Říma s pravými hořickými trubičkami, které byly darovány všem v Nepomucenu. Po tomto výborném občerstvení, milém setkání s krajany, kteří tu žijí nebo studují, jsme se odebrali do Lateránské baziliky sv. Jana v Lateráně – San Giovanni in Laterano. Je to nejvyšší kostel katolické církve a biskupský kostel papeže. Obrovský chrám dal vybudovat císař Konstantin roku 318. Kolem ní během staletí vyrostl komplex budov z antické a středověké podoby do dnešní – barokní od architekta Borrominiho. Na protější straně náměstí se v nenápadné budově nacházejí slavné Svaté schody – Scala Santa, po nichž kráčel Kristus k Pilátu Ponskému v Jeruralémě. Uprostřed tohoto náměstí je pomník sv. Františka z Assisi.

      Dalším z úchvatných míst byla návštěva baziliky svatého Kříže Jeruzalémského, kde se nachází cenná relikvie, část sv. Kříže, na němž byl ukřižován Kristus. Císařovna Helena ho nechala roku 325 v Jeruzalémě rozdělit na 3 části: jednu nechala v Jeruzalémě, jednu darovala svému synu do Konstantinopole, třetí odvezla ve stříbrné schránce do Říma.

      Další cesta vedla do baziliky sv. Marie Větší – Basilica di S.Maria Maggiore,  jedné z největších raně křesťanských bazilik v Římě. Její vznik se datuje od roku 352, v průběhu staletí bylo provedeno mnoho úprav, základní forma je  z 5. století. Baldachýn nad hlavním oltářem ukrývá části Ježíšovy kolébky.

      Římská kuchyně je hutná a vydatná a my se na ni po tak vydatném dnu velmi těšili. Návštěvou typické italské restaurace jsme den dobře zakončili.
      Pondělí, druhý den našeho putování po Římě jsme zahájili cestou vláčkem k moři. Počasí bylo slunečné, venkovní teplota byla kolem 12 -15 st. Po ponoření do hlubin Středozemního moře po kolena, jsme si v únoru (!) udělali malý piknik na mořské pláži a vychutnávali si krásnou přímořskou atmosféru. Odpoledne jsme již statečně kráčeli po Piazza Popolo,výtvorem renesance, baroka a neoklasicismu. Stoupali jsme na pahorek Pincio, které je místem, kde sídlil císař Nero a jedním ze slavných sedmi pahorků. Odtud naše kroky mířily na proslulé Španělské schody postavené ve dvacátých letech 18 století. Fontána di Trevi nás ohromila svou mohuností, postavená dle návrhů Berniniho, ale až v roce 1732. V centrální části je Neptun, pod ním dva tritoni, kteří vedou koně a představují klidné a rozbouřené moře.

      Pantheon byl pohanský chrám postavený v roce 118 – 125 n.l.císařem Hadriánem  jako astronomický nástroj. Otvor ve stropě má průměr 9 m a symbolizuje okulus – oko. Dnešní výzdoba je z 15 století. Nachází se zde krom jiného hrobka malíře Raffaela, který zemřel v roce 1520. Piazza Navona je nejkrásnější barokní náměstí na světě. Kostel San Luigi dei Farncesi skrývá 3 obrazy od Caravaggia, všechny zobrazují působivě sceny ze života sv. Matouše. Kostel byl dokončen v roce 1589. Další z krásných kostelů byl sv. Augustina – Sant Agostino  z roku 1483. Závěrečné putování bylo k pahorku Kapitol, které večer bylo nasvíceno a proměnilo Michelangelovo náměstí a římské ruiny pod ním přímo v magické místo. Paláce byly vytvořeny podle plánů Michelangela. Forum Romanum se rozkládá v délce 1 km a je srdcem antického Říma. Koloseum postavil císař Vespasián před dvěma tisíci lety je to bezpochyby nejslavnější památka Věčného města.

      Po tak naplněném dni následovala nutně návštěva místní restaurace a vydatný spánek.
      V úterý jsme začali prohlídkou Vatikánských muzeí. První byla úchvatná Sixtinská kaple, postavená v letech 1475- 1480. Tato mohutná stavba je z nejdůležitějších součástí Vatikánských paláců. Na freskové výzdobě se podíleli slavní umělci, především Michelangelo, Pinturicchio, Botticelli a další. Michelagelo vyzdobil strop a stěny dějinami člověka před příchodem Krista na zem. Nejslavnější je jeho Poslední soud. Raffaelovy sály s freskami a obrazy jsou vellice sugestivní, např. Athénská škola, Požár v podhradí a řada dalších. Odpoledne tento den byl zajímavý i tím, že náš přítel P. Martina Davídek domluvil návštěvu v rádiu Vatikán, kde byl natočený rozhovor o hořickém sdružení Duha a o potřebě domácí hospicové péče v ČR. Po tomto překvapení následovala prohlídka Vatikánu, Baziliky sv. Petra podle Bramantova velkolepého projektu, kde se nachází kostel ve tvaru rovnoramenného řeckého kříže. Další, kdo se podílel na výstavbě tohoto díla byl Rafael a Michelangelo. Michelangelova Pieta nás všechny nesmírně ohromila. Ve Vatikánských kryptách jsou pohřbeni papežové, kardinálové a jiné osobnosti. Vatikán je místo, kam se člověk vrací celý život… Večeře tohoto dne byla v prostorách Velehradu, s dobrým jídlem, vínem, provázená hrou na kytaru a zpěvem.
      Středa, poslední den našeho poutního putování byla dopolední návštěva audience u Svatého otce Benedikta XVI. v aule Vatikánu. Radost, štěstí a dojetí bylo znát na každém z nás. Cítili jsme, že život je úžasný dar, je-li prožit v lásce. Myslím, že každý z nás otvíral své srdce a svou mysl všem jeho slovům. Je těžké vyjádřit hloubku tohoto silného prožitku, na který jistě nikdo z nás nezapomene.

      Odpoledne jsme společně navštívili Kostel sv. Petra v řetězech – San Pietro in Vincoli, pochází z roku 439, dnešní jeho podoba je barokní. Je zde umístěná slavná socha Michelangelova – Mojžíš a jsou zde uchovány řetězy, kterými byl spoután sv. Petr v Jeruzalémě. Posledním zastavením byl kostel sv. Klementa ze 4. století s ostatky Sv. Cyrila, který patří k nejúchvatnějším v Římě. Interiér je barokní, ale sestoupit se dá do prostor z 1.století.

      Plni dojmů jsme se vypravili na cestu domů. Děkovali jsme P. Martinu Davídkovi, který nám umožnil plnější duchovní zážitek.

      Snažila jsem se popis našeho putování zkrátit, abych vás, kteří budete tyto řádky číst, mnoho neunavila. Řecký spisovatel z 2 stol. př.n.l. Lukiános řekl, že Řím je „kousek ráje“. Myslím, že s ním můžeme všichni, kteří jsme toto úchvatné město poznali – opravdu souhlasit. A protože „všechny cesty vedou do Říma“, příští rok jedeme znovu.
Jana, Pavel, Tomáš, Lidka, Maruška, Marcela, Jitka, Miloš, Alena, P. Martin.

Duha v Římě

Duha v Římě

                                                            

Domácí hospicová péče

Domácí hospicová péče

Musíte být přihlášeni k přidávání komentářů. Přihlašovací jméno a heslo obdržíte na Váš mail. Žádosti o přístup na web posílejte na adresu uvedenou v kontaktech. Děkujeme za Vaše příspěvky.