Podporují nás

Duha slaví devět let…

Drazí přátelé,

25.3. 2018 oslavíme výročí devíti let od založení Domácího hospice Duha v Hořicích. Dovoluji si vám k tomu napsat pár svých vzpomínek…

Myšlenka domácího hospice zrála mnoho let v mém srdci a postupně se stala prioritou, kterou podpořil dne 25.3. 2009 kardinál a arcibiskup pražský Dominik Duka, Královéhradecký kraj a Město Hořice.

Nejprve bylo nutné vybudovat zdravotně sociální zařízení, vybavit se kompenzačními pomůckami, léky a dalším zdravotnickým materiálem. Prvními sponzory byli naši přátelé lékaři, z toho velká část jich byla z nemocnice ve Dvoře Králové. Nemůžu tady vyjmenovat všechny tyto příznivce a podporovatele osobně, protože další potřebnou pomoc jsme našli u menších firem z okolí, které ve zchátralé pronajaté budově v areálu hořické nemocnice provedly zednické, instalatérské, elektrikářské a další práce. Téměř všichni pracovali bez odměny. Další zcela konkrétní pomoc se nám dostala od všech místních církví – Církve československé husitské, Českobratrské církve evangelické a církve katolické. Velkým darem byli všichni dobrovolníci, kteří v průběhu let do Duhy přicházeli a bez nároku na odměnu všestranně pomáhali.

Začátky hospice, by nemohly být bez těch, kteří slouží, přinášejí konkrétní pomoc, pokoj a odstraní strach. V hospici pracuje tým lidí složený z lékařů, zdravotních sester, ošetřovatelek, sociálního pracovníka, duchovního, administrativních pracovníků a dobrovolníků. Součástí týmu jsou ale i rodinní příslušníci, kteří o své blízké s naší pomocí pečují.

Děkuji Vám všem, že pracujete s plným nasazením, lidskostí, odborností a vědomím, že odměna není velká, a to je opravdu statečnost této doby. Děkuji, že vidíte smysl tam, kde ho mnozí ztrácejí.

Ve skutečnosti je hospic Duha součástí celosvětového hospicového hnutí, jehož základní myšlenka vychází z úcty k člověku v období závěru života. Můžeme si klást otázku, co je příčinou toho, že domácí hospicová péče nemá stále své místo v naší společnosti, které jí náleží. Ke všem možným příčinám patří jisté nepochopení filosofie domácí hospicové péče, nedostatečná informovanost některých zdravotnických zařízení, nedostatek zkušeností s domácí hospicovou péčí, slabá mediální podpora tohoto druhu péče a nefinancování zdravotními pojišťovnami.

Hospic Duha prošel různými etapami, situacemi, okolnostmi, dilematy a krizemi nejen při jeho vzniku, ale i během jeho existence.

V roce 2016 byla otevřena jeho pobočka ve Vrchlabí, kde vzniklo kontaktní pracoviště domácího hospice s týmem zdravotních sester, lékaře a dalších lidí. Jsme vděční, že hospicová péče je tak dostupná nemocným a jejich rodinám v oblasti Krkonoš.

Umírající člověk má svá přání a potřeby, někdy jen touhy nebýt v okamžiku smrti sám. Léčit a pomáhat umírajícím odejít z tohoto světa znamená dívat se srdcem, reprezentovat hodnoty důstojnosti lidského života, a je často vnímaný jako ekonomická a sociální zátěž společnosti.

Děkuji vám všem, kteří jste stáli při zrodu Domácího hospice Duha. Děkuji všem, kteří vykonáváte tuto službu, děkuji všem našim pacientům, které jsme společně s jejich rodinami doprovodili a děkuji nemocných a rodinám, které doprovázíme právě teď.

Devět let života hospice je pro mě osobně velmi vzácná chvíle, kdy můžu vyjádřit vděčnost za toto krásné a požehané dílo. Mým přáním je, aby si domácí hospice našly své trvalé a důstojné místo v naší společnosti, ve zdravotně sociálních službách, a aby se staly tak jako umírání přirozenou součástí našeho života.

Obětovat se pro druhého, být nápomocný ve složitém období života, zmírňovat fyzické a psychické utrpení, to vyžaduje velkého člověka. V této souvislosti chci ocenit všechny, kteří se zasloužili o vznik takovýchto zařízení a složit poklonu těm, kteří jste se rozhodli vykonávat toto náročné životní poslání.

Jana Sieberová

Musíte být přihlášeni k přidávání komentářů. Přihlašovací jméno a heslo obdržíte na Váš mail. Žádosti o přístup na web posílejte na adresu uvedenou v kontaktech. Děkujeme za Vaše příspěvky.