Podporují nás

Duchovní rozměr péče o umírající – přínosy a úskalí

Pozvánka na odbornou konferenci, kterou pořádá Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče. Konference je určena odborné veřejnosti ze všech typů zdravotních i sociálních zařízení, která pečují o umírající, i dalším zájemcům o tuto problematiku. Odborná konference je akreditována ČLK i ČAS – za absolvování konference přiděleny 4 kredity od každé organizace podle příslušného profesního zaměření. Za Domácí hospic Duha přednáší MUDr. Pavel Sieber a Jana Sieberová.

Program konference:
Úvodní příspěvky zástupců MZ ČR – náměstkyně ministra zdravotnictví ČR, JUDr. Lenka Teska Arnoštová, Ph.D.; náměstek ministra zdravotnictví ČR, MUDr. Tom Philipp, Ph.D., MBA

1. Blok odborných přednášek zaměřených na řešení problému a zkušenosti z praxe.
_____________________
Přednášející:
Prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc. – Doktore, mám strach, kolik času mi zbývá? (zkušenosti z kontaktů s nevyléčitelně onkologicky nemocnými)

Doc. Ing. Mgr. Aleš Opatrný – Duchovní v roli doprovázejícího

Th.D.; P.ThLic. Marek František Drábek, Dis. O.Praem. – Vztah teologie – psychologie v péči o umírajícího pacienta a jeho spiritualitu

PhDr. Mgr. Naděžda Špatenková, Ph.D. – „LÁSKA JE SILNĚJŠÍ NEŽ SMRT (KONCEPTUALIZACE INTIMITY V PALIATIVNÍ PÉČI)“

MUDr. Pavel Sieber – ARO pacient v domácí hospicové péči.

MUDr. Marie Svatošová – Doprovázení doprovázejících ve standardech máme, ale jak na to prakticky?

p. Jana Sieberová – A kdo se zajímá o nás? – aneb zkušenosti s vedením týmu; Duchovní aspekty u pacientů v konečné fázi života

PhDr. Robert Huneš – Léčba duchovní bolesti, aneb co se do standardů nevejde
_____________________
2. Moderovaná diskuse s přednášejícími – moderátoři: PhDr. Robert Huneš a MUDr. Marie Svatošová

Čas a místo konání:
13. října 2016, 10:00 – 16:00 v Paláci Charitas, konferenční sál, Karlovo nám. 317/5, Praha 2

K dispozici budou odborné materiály, informační a propagační materiály APHPP. Soubor přednášek bude zahrnut do sborníku a zaslán účastníkům konference. Součástí konference je občerstvení v přilehlých prostorách konferenčního sálu.

Účastnický poplatek: základní 500 Kč; člen APHPP 200 Kč na účet APHPP 198481152/0300, jako variabilní symbol uveďte 1310 a do zprávy pro příjemce své jméno a příjmení.

Poděkování: konference se koná za finanční podpory MZ ČR a díky vstřícnosti zázemí KDU-ČSL.

a4_pozvanka-page-001

 

Musíte být přihlášeni k přidávání komentářů. Přihlašovací jméno a heslo obdržíte na Váš mail. Žádosti o přístup na web posílejte na adresu uvedenou v kontaktech. Děkujeme za Vaše příspěvky.