Podporují nás

Duchovní péče o nemocné…

     Cílem duchovní péče je zamyšlení se nad smyslem a účelem života nemocného člověka. Těžká nemoc je situace, ve které si lidé nevědí rady a potřebují pomoc při hledání způsobů, jak se s ní vyrovnat. Potřebují mít kolem sebe někoho, kdo jim pomůže nalézt vnitřní sílu.

    Někdy totiž zjistí, že jejich přesvědčení nestačí, aby svou situaci sami zvládli. Duchovní stránka člověka je vážná věc, obzvláště tváří tvář smrti, vyžaduje největší péči a opatrnost. Vzájemné poznání sestry a pacienta otevírá cestu k tomu, aby si sdělili své životní zkušenosti. Vytváří se společný důvěrný vztah. S některými nemocnými je to vztah velmi osobní, něžný.

    Je důležité, aby v době, kdy se blíží konec života, byla vytvořena jistota, že doprovod zajistí ti, kdo nemocného dobře znají . Často se tak setkáváme s tím, že nemocný si žádá stejnou sestru, které důvěřuje, protože jí otevřel své srdce.

    Cílem duchovní péče jsou tedy kvalitní vztahy. Při vytváření těchto vztahů je sestra  často hlavní osobou, která poskytuje podporu nemocnému a celé jeho rodině. Člověk, který umírá, přijímá váhání sestry na otázku, kterou  jí pokládá mnohem raději, než sebevědomou sestru, která si myslí, že zná všechno.

    Sestry v paliativní péči poskytují péči odborně zdravotnickou, ale také péči  duchovní. Pokud například zjistíme, že pacient chce hovořit o svých nedokončených záležitostech, nesmíme tuto potřebu zanedbat. Sestry musí proto spolupracovat s koordinátorem duchovní péče, aby mohly s pacientem a jeho rodinou otevřít otázky všech dostupných možností.

     Hodnocení duchovních potřeb nemocných vyžaduje dovednost vést s pacientem rozhovor a mít osobní zájem o pacientův životní příběh. Zároveň si musíme uvědomit, že na pacienta nemůžeme naléhat a předpokládat, že máme na jeho prožitky právo.

     Duchovní pomoc zahrnuje podporování přetrhaných svazků, ochranu svazků stávajících a zapojení se dalších důležitých osob při podporování pacienta v tomto období. Sestra pozná, že pacient trpí, podle gest, postavení těla, tichého pláče a jiných projevů. Naslouchá pacientovým obavám, řeší pacientovu tíseň.

      Citlivá péče hospicových sester  je základním kamenem veškeré péče, protože navazuje tam, kde kauzální léčba není možná a pokračuje do smrti  pacienta. Sestry hrají velice důležitou roli při  emocionální tísni v rámci péče, kterou pacientům a jejich rodinám poskytují. Jejich role je privilegovaná a spočívá v poskytnutí útěchy v těžkém životním období.

Musíte být přihlášeni k přidávání komentářů. Přihlašovací jméno a heslo obdržíte na Váš mail. Žádosti o přístup na web posílejte na adresu uvedenou v kontaktech. Děkujeme za Vaše příspěvky.