Podporují nás

Duchovní obnova pro zdravotníky na Vranově

Ve dnech 16.11.-19.11. 2017 proběhla duchovní obnova pro zdravotníky na Vranově za účasti MUDr. Marie Svatošové, Jany Sieberové, P. Pavla Rouska a Dominika Golda. Navazovala volně na Vranov I (téma „Beze mne nemůžete činit nic“)  a Vranov II („Být Duchu svatému plně k dispozici“). 

Téma Vranova III bylo: „Veliké věci mi učinil“…Na tuto duchovní obnovu přijelo 40 účastníků ze všech koutů ČR, převážně pracujících ve zdravotnictví a sociálních službách.

Ve společném sdílení jsme se zamýšleli nad utrpením lidí s těžkou nemocí, nad utrpením lidí, kteří umírají většinou v nemocnicích, sami, opuštěni, bez naděje a ve strachu ze smrti. Právě tito nemocní nás burcují, abychom jejich podmínky zlepšili, abychom vytvořili prostředí vlídnosti, soucitu a společenství s nimi. Řada z posluchačů měla osobní zkušenost s těžkou nemocí či smrtí v rodině. Velmi silně jsem vnímala, že služba nemocným v křesťanském duchu v dnešní sekularizované společnosti, vytváří napětí a až nepřátelství vůči křesťanství.

Kde je láska k Bohu, tam je vždy Panna Maria první přede všemi. Meditovali jsme nad texty z Encykliky Jana Pavla II. Redemptoris Mater, s komentářem P. Aleše Opatrného.

Také jsme ale hovořili o touze sdílet osudy našich nemocných ve společenství lidí, kde je bratrská jednota, o společenství, které bude jádrem naší služby. Shodli jsme se na tom, že většina našich nemocných je schopna prosit o přímluvu Pannu Marii, kterou pustí do svých obav a strachů a její přímluva přináší skutečnou naději.

Chceme věřit, že Matka Boží nám všem může pomoci právě při vytváření vhodných podmínek v našich pracovních týmech. Z Duhy máme zkušenost, že pokud mezi námi zůstává silná mystická přítomnost Panny Marie, tak nemocní prostřednictvím tohoto prostředí docházejí k víře. Lidé jsou od Boha vzdáleni, proto je tak nutné si nechat do života vtiskovat evangelium, skrze které přichází světlo poznání. A je fascinující potkávat další a další lidi, kteří začínají sloužit těžce nemocným a umírajícím pacientům a modlí se za universální spásu a proměnu světa.

Ve velmi krásné atmosféře živého společenství lidí na Vranově, přijala gratulace ke svým 75. narozeninám naše milovaná MUDr. Marie Svatošová, zakladatelka hospicového hnutí v ČR, žena mimořádných osobnostních kvalit, která svůj život postavila na Kristu a nakazila stovky lidí, kteří se rozhodli jí následovat.

Stojí za ní ohromné hospicové dílo, hluboce spojené se zkušeností totality, kdy tato péče u nás nebyla zcela možná, a s nutností reagovat na potřeby umírajících lidí. Na jejím životě můžeme sledovat duchovní plození hospiců a hospicových pracovníků. Jsme vděčni za tuto naši velkou a statečnou učitelku, přítelkyni, která nás při setkáních ovlivňuje tím dobrým směrem a předává nám dědictví hospicové péče.

Marie, máme Tě rádi!

A do dalších let Ti vyprošujeme pevné zdraví, radost a pokoj v srdci a k tomu hojnost Božího požehnání.

Jana Sieberová

Musíte být přihlášeni k přidávání komentářů. Přihlašovací jméno a heslo obdržíte na Váš mail. Žádosti o přístup na web posílejte na adresu uvedenou v kontaktech. Děkujeme za Vaše příspěvky.