Podporují nás

Drahá Jano…

Drahá Jano, 

děkuji za Tebe a ráda bych Ti vyjádřila díky za Tvou horlivou službu mířenou nejen přímo k pacientům, ale čím dál častěji také k také naší rozrůstající se hospicové komunitě.“ Domácí hospic Duha začínal v roce 2009 jako ojedinělé občanské sdružení, které začalo poskytovat domácí hospicovou péči. V tom roce to ještě bylo spíše snem: aby domácí hospicová péče fungovala po celé ČR, aby onkologicky nemocní mohli strávit poslední období života doma, v péči svých nejbližších. Poskytování domácí hospicové péče je limitováno dojezdovou vzdáleností 30 km.  Nejde o to, že by zdravotní sestra nedokázala ujet více kilometrů, ovšem v případě umírajícího pacienta je důležité mít na něho čas, i na jeho rodinu. Nemusí se nutně jednat o zdravotní komplikace, kdy je zapotřebí rychlost. Hospicová péče se snaží naplňovat i sociální a duševní potřeby pacienta. Proto Domácí hospic Duha uvítal vznik každého dalšího domácího hospice, kterému mnohdy pomáhal na svět předáváním zkušeností, zdravotních, osobních i byrokratických. Jsme za každý takový nový hospicový tým vděční. Vždyť jejich prostřednictvím se naplňuje cíl Duhy – dostupnost hospicové péče pro každého, kdo jí potřebuje.

Dnes už je těch týmů jednadvacet a objeví se jistě další. Citace v tomto textu jsou z jednoho z došlých dopisů Janě Sieberové.

„Děkuji Bohu za Tvé povolání a děkuji Tobě za odvahu, s jakou tuto výzvu přijímáš… Pro mne je to potvrzení správnosti mé vlastní cesty… Bára.“

Drazí noví i budoucí hospicáci, drazí dlouholetí přátelé v hospicové službě, díky za vás!!!

Vaše Duha

Musíte být přihlášeni k přidávání komentářů. Přihlašovací jméno a heslo obdržíte na Váš mail. Žádosti o přístup na web posílejte na adresu uvedenou v kontaktech. Děkujeme za Vaše příspěvky.