Podporují nás

Podmínky přijetí do péče

Terminální stadium nádorového onemocnění.

Poskytnutí lékařské zprávy o onemocnění.

Doporučení praktického nebo jiného ošetřujícího lékaře k poskytování domácí hospicové péče.

Informovaný souhlas pacienta.

Vyplněná žádost o poskytnutí domácí hospicové péče.

Souhlas s ceníkem služeb.

Zajištěná celodenní péče jiné osoby nebo rodiny pacienta.

Bydliště do 30 km od Hořic.

O definitivním přijetí pacienta do domácí hospicové péče rozhoduje vedoucí Centra domácí hospicové péče. Poskytování domácí hospicové péče může být kdykoliv ukončeno ze strany pacienta i poskytovatele domácí hospicové péče.

V případě volné kapacity Centra DHP lze sjednat individuální podmínky.