Podporují nás

Tým mobilního hospice

Centrum domácí hospicové péče v Hořicích

MUDr. Pavel Sieber – lékař

Jana Sieberová – vedoucí a vrchní sestra Centra domácí hospicové péče

Vojtěch Polák - zdravotní sestra

Vojtěch Polák – zdravotní sestra

Michaela Rychterová – zdravotní

sestra

Lucia Mičová, DiS. – zdravotní sestra t. č. na mateřské dovolené

Monika Marie Klenčíková – zdravotní sestra

Mgr. Magdaléna Kolátorová – vedoucí odborné sociální poradny

Mons. Mgr. Pavel Rousek – hospicový kaplan

Mgr. Zdislava Poláková – asistentka ředitele, fundraiser

Mgr. Jakub Holman, KLJ, MMLJ – fundraiser

Kontaktní místo ve Vrchlabí

Kristina Herková – zdravotní sestra, vedoucí kontaktního místa

Lucie Kalenská, zdravotní sestra

Bc. Alena Johnová, DiS. – pracovnice sociální poradny