Podporují nás

Ceník péče

Platný od 1.1.2015

Domácí hospicová péče                                                                                         200,- Kč/den

Domácí hospicová péče je účtována pouze ve dnech, kdy byla provedena návštěva.

Výkon sestry v době pracovního volna nebo klidu nebo v mimopracovní době od 15.30 hod                               + 100,- Kč/den

Výkon sestry v době 22.00 – 6.00 hod                                                       + 100,- Kč/den

Příspěvek na dopravu za 1 návštěvu

       v Hořicích a do 5 km od Hořic                     zdarma

                            5 – 10 km od Hořic                      50,- Kč

                            10 – 20 km od Hořic                   100,- Kč

                              20 – 30 km od Hořic                  150,- Kč

 Cena za péči bude fakturována zpětně dle provedených návštěv vždy ke konci kalendářního měsíce.

V ceně péče je zahrnut běžně spotřebovaný materiál / stříkačky, jehly, hadičky, obvazy atd./ a také zapůjčení nezbytných zdravotních a kompenzačních pomůcek / polohovací postel, antidekubitní matrace, oxygenátor, odsávačka atd./

Ceník péče ve Wordu

Naše péče je hrazena převážně z darů, není zatím bohužel hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Intensivně jednáme se zdravotními pojišťovnami o možnosti úhrady, která by nám alespoň částečně pokryla náklady na platy sester.

MUDr. Pavel Sieber

ředitel