Podporují nás

Domácí hospicová péče

Domácí hospicová péče všestranně podporuje rodiny, které na sebe převezmou péči o umírajícího nemocného v domácím prostředí.

Těžce nemocný člen rodiny může prožít konec života doma, mezi svými blízkými.

V domácím prostředí pomáháme kvalifikovaně zvládnout bolest a další průvodní jevy terminální fáze nádorového onemocnění.

Spolupracujeme s ošetřujícími lékaři, specialisty na léčbu bolesti a onkologickými pracovišti. Zajistíme duchovní a sociální péči.

Vzhledem k tomu, že zatím nemáme smlouvu s žádnou ze zdravotních pojišťoven, poskytujeme naši péči za částečnou úhradu / viz ceník péče /.