02. 02. 2012, 21:31

Domácí hospicová péče vyžaduje spolupráci s praktickými lékaři

Tým domácí hospicové péče se snaží s odborníky z ostatních medicínských oborů spolupracovat tak, aby bylo možné v domácím prostředí realizovat kompletní práci týmu složeného z více profesí. Právě z důvodu navázání spolupráce ve prospěch našich pacientů, jsme navštívili praktické lékaře ve Dvoře Králové nad Labem, Nové Pace a Jičíně. 25 praktických lékařů dostalo informaci o poskytování domácí hospicové péče v tomto regionu. Seznámili se s týmem mobilního hospice, který zahrnuje zdravotní sestry se speciálním výcvikem, lékaře, ošetřovatelku, sociální pracovnici, duchovního a dobrovolníky. Snažili jsme se odstranit příčiny nejednotnosti a hledali jsme společně cesty ke spolupráci. I když nemůžeme např. ihned změnit zdravotní politiku v oblasti financování domácí hospicové péče zdravotními pojišťovnami, věříme, že společný konsenzus postupem času najdeme. Vždyť smyslem celého tohoto jednání je zlepšování kvality života umírajících pacientů. Praktičtí lékaři se zajímali o cílovou skupinu pacientů, o plánování hospicové péče předem, o zajištění kontinuity hospicové péče, o psychosociální podporu, o podporu v době truchlení, o spirituální péči. Většina lékařů si velmi dobře uvědomovala potřebnost tohoto druhu péče. Nedostatečně ošetřené potřeby umírajících pacientů jsou v ČR notoricky známý, ale stále neřešený problém. Přitom v domácí hospicové péči jsme svědky pokojného odchodu ve smíření a s vědomím bezpečí. Vidím stále velké nepochopení ze strany některých zdravotníků k samotnému závěru lidského života. Vidím, že se na nevyléčitelnou nemoc, která zbavuje člověka soběstačnosti, dívají jako na prohru. Možná se ani nedočkáme financování mobilních hospiců a stále budeme svědky nekonečné diskuse, kolik vlastně péče o umírající stojí.  Většina domácích hospiců je zajištěna neziskovými organizacemi. Nicméně vím, že ani nám se nevyhne stáří a umírání. I my budeme potřebovat doprovázení v posledních chvílích... Jana Sieberová  
Načítání stránky