Podporují nás

Domácí hospicová péče je poskytována třetím rokem

V březnu roku  2009 bylo založeno Hospicové občanské sdružení Duha v Hořicích, které si dalo za cíl rozvoj domácí hospicové péče v Královéhradeckém kraji. Bylo zaregistrováno na Ministerstvu vnitra ČR dne 16. 4. 2009. Paliativní péči poskytujeme třetím rokem pacientům v terminálním stádiu nádorového onemocnění, u kterých byla ukončena aktivní onkologická léčba. Důraz klademe na domácí hospicovou péči tak, aby těžce nemocní mohli trávit své poslední chvíle mezi svými blízkými, jak bylo kdysi zcela běžné.

Hospicové občanské sdružení Duha zřídilo nestátní zdravotnické zařízení v oboru všeobecná sestra domácí péče a odbornou sociální poradnu pro nemocné, jejich rodiny, pozůstalé a další, kteří pečují o těžce nemocné. Součástí poradny je vybavená půjčovna zdravotních pomůcek. V týmu máme zdravotní sestry, ošetřovatelku, duchovního, sociální pracovnici a dobrovolníky. Jsem schopni poskytnout komplexní paliativní péči v domácím prostředí.

K poskytování domácí hospicové péče máme k dispozici – elektricky polohovací lůžka, antidekubitní matrace aktivní i pasivní, oxygenátory, odsávačky, infusní pumpy, injekční dávkovače opiátů a další nezbytné pomůcky.

Jsme schopni v domácím prostředí zvládnout většinu symptomů terminálního stadia onkologického onemocnění, zvláštní důraz klademe na léčbu bolesti a doprovázení celé rodiny.

Sociální poradenství poskytujeme zcela zdarma, péče zdravotních sester je poskytována za úhradu, protože se nám za téměř 3 roky naší činnosti nepodařilo získat smlouvu s žádnou zdravotní pojišťovnou. Příspěvek pacientů nám částečně pomáhá ve financování této nákladné péče, většina našich prostředků pochází od nejrůznějších dárců.

Paliativní péči poskytujeme do vzdálenosti 30 km od Hořic. Nutným předpokladem je 24 hodinová přítomnost další pečující osoby. Doporučujeme k zapojení do péče více rodinných příslušníků, kteří se mohou v péči střídat. Nemocní mají k dispozici pohotovostní telefonní číslo, kterým si přivolají k sobě zdravotní sestru či lékaře.

Pracovala jsem v nemocnicích téměř 30 let a velmi dobře vím, že ústavní péče pro pacienty v závěru života je vyznačována anonymitou, ztrátou soukromí a nutností podřídit se dennímu režimu oddělení. Přitom většina nemocných si přeje prožít závěr života právě doma. Domov je místo, které znají, mají kolem sebe své blízké, mají možnost určovat si svůj denní režim a mohou rozhodovat o svých záležitostech. K tomu všemu je potřeba tým domácí paliativní péče, který může vykonávat úkony ve spolupráci s praktickým lékařem a s dalšími primárními pečovateli.

I když začátky hospicové péče v Hořicích nebyly vůbec jednoduché, z výše uvedeného je patrné, že se nám daří naplňovat humánní přístup k vážně nemocným a umírajícím lidem. Věrnost tomuto ideálu nám pomáhá i nadále bojovat za dostupnost paliativní péče všude tam, kde je potřeba!

Jana Sieberová

Musíte být přihlášeni k přidávání komentářů. Přihlašovací jméno a heslo obdržíte na Váš mail. Žádosti o přístup na web posílejte na adresu uvedenou v kontaktech. Děkujeme za Vaše příspěvky.