Podporují nás

Domácí hospicová péče

Domácí hospicová péče není cesta jasně vytyčená. Roste a zapouští kořeny v místě, kde hospic působí a nabízí své služby. Pomáhá měnit společnost, vzbuzuje solidaritu. Není to cesta jednoduchá. Proměna prostředí ve smyslu pochopení filosofie služby domácích hospiců, vyžaduje čas a stálé úsilí ve službě umírajícím lidem a jejich rodinám.

Během let jsem objevovala překážky, které zamezují rozvoji tohoto druhu péče. Byla jsem mnohokrát konfrontována strachem ze smrti a otázkou, zda péči o svého umírajícího doma zvládneme. Burcovala mne neošetřená fyzická bolest a bída umírajících. Vnímala jsem ohromnou přesilu překážek, zatvrzelost srdcí lidí a jejich neochotu spolupracovat pro dobro umírajících lidí.

Nejsem idealista, abych si myslela, že v krátké době změníme společnost. Ale dnes, po mnoha letech poctivé služby, vím, že týmy domácích hospiců sjednocují rodiny, budují solidaritu ve společnosti, přinášejí konkrétní pomoc, respekt, úctu a lásku k člověku v závěru lidského života.

Z těchto důvodů si velmi přeji, aby vznikaly další týmy domácích hospiců, aby burcovaly a narušovaly formy, která brání umírajícím lidem prožít poslední týdny života v jejich přirozeném prostředí.

Jana Sieberová

Musíte být přihlášeni k přidávání komentářů. Přihlašovací jméno a heslo obdržíte na Váš mail. Žádosti o přístup na web posílejte na adresu uvedenou v kontaktech. Děkujeme za Vaše příspěvky.