24. 04. 2012, 20:10

Domácí hospicová péče

Domácí hospicová péče všestranně podporuje rodiny, které na sebe převezmou péči o umírajícího nemocného v domácím prostředí. Těžce nemocný člen rodiny může prožít konec života doma, mezi svými blízkými. V domácím prostředí pomáháme kvalifikovaně zvládnout bolest a další průvodní jevy terminální fáze nádorového onemocnění. Spolupracujeme s ošetřujícími lékaři, specialisty na léčbu bolesti a onkologickými pracovišti. Zajistíme duchovní a sociální péči. Vzhledem k tomu, že zatím nemáme smlouvu s žádnou ze zdravotních pojišťoven, poskytujeme naši péči za částečnou úhradu / viz ceník péče /.
Načítání stránky