Podporují nás

Domácí hospic v Třeboni

Setkání se zakladateli domácího hospice v Třeboni se uskutečnilo dne 22.7. 2013 v Centru DHP v Hořicích.

Ze společné diskuse plynula patrná snaha zajistit kvalitní podporu umírajícím a jejich rodinám v Třeboni a okolí.  Nelze si nevšimnout, že od roku 2009, kdy bylo založeno Hospicové občanské sdružení Duha v Hořicích, je patrný nárůst nově vznikajících týmů domácích hospiců.

V rámci zdravotnického systému mají domácí hospice statut nestátních zdravotnických zařízení a za jejich rozvojem stojí nejčastěji občanská sdružení, v několika málo případech Charita. Domácím hospicům se daří v českém prostředí o něco hůře než hospicům lůžkovým, zejména proto, že výdaje na svou činnost musí získávat prostřednictvím grantů, dotací a darů, což představuje nemalé úsilí.

Tato nejistá a náročná existence je velkou překážkou v rozvoji dostupnosti paliativní péče v ČR.

Musíte být přihlášeni k přidávání komentářů. Přihlašovací jméno a heslo obdržíte na Váš mail. Žádosti o přístup na web posílejte na adresu uvedenou v kontaktech. Děkujeme za Vaše příspěvky.