Podporují nás

Domácí hospic sv. Kateřiny Sienské, Senice na Hané

Drazí přátelé,

1.2. 2018 zahájil svou činnost Domácí hospic sv. Kateřiny Sienské, který má sídlo v Senici na Hané. Byla jsem pozvána k besedě o problematice domácí hospicové péče pro veřejnost, která se uskutečnila v reprezentačních prostorách MÚ Litovel.

Dva roky uplynuly od první návštěvy žen zakladatelek, které mne oslovily s myšlenkou založit domácí hospic na konferenci v Brně a poté se rozhodly k návštěvě Domácího hospice Duha v Hořicích. Zrození každého díla má svůj čas a nemá smysl realizaci hospice nijak urychlovat. Je potřebné nechat myšlenku posupně zrát a ověřovat si, zda služba, ke které cítíme povolávání, má v místě, kde hospic vznikne, své opodstatnění, ale také zda je to skutečně služba, ke které máme vlastní dispozice.

Jsem vděčná, že doba dvou let poctivých příprav a hledání, prověřila statečnost žen zakladatelek, postupně odpadly pochybnosti, obavy, ale i strach z nepochopení tohoto druhu služby. Myšlenka založení domácího hospice postupně nabývala stále zřetelnějších obrysů, až se stala cílem, který se v únoru 2018 zrealizoval.

Děkuji za tyto tak statečné a obětavé ženy, které se rozhodly sloužit umírajícím právě v tomto kraji.

Mnoho let jsem velmi silně vnímala, že se na Moravě objevují ohniska snah o založení domácích hospiců. Je to třetí domácí hospic, který vznikl mimo stávající struktury a je snaha založit domácí hospice i na dalších místech Moravy. Tato služba probouzí v druhých lidech solidaritu s utrpením umírajících lidí a prokvašuje dobrem místo, kde hospic vydává plody v podobě zcela konkrétní služby.

Děkuji celému týmu za pozvání k vydání svědectví a předání zkušeností z doprovázení. Budeme si nadále nablízku a společně zvládneme všechny obtíže, vyplývající se zajištění domácí hospicové služby.

Jana Sieberová

Musíte být přihlášeni k přidávání komentářů. Přihlašovací jméno a heslo obdržíte na Váš mail. Žádosti o přístup na web posílejte na adresu uvedenou v kontaktech. Děkujeme za Vaše příspěvky.