Podporují nás

Domácí hospic Duha – 25.3.2015 – 6 let činnosti


Vážení přátelé Domácího hospice Duha v Hořicích!

Časový odstup šesti let od založení Domácího hospice Duha nabízí vhodnou příležitost k ohlédnutí zpět. Malá skupina nadšenců, kteří si dali za cíl dnem 25. 3. 2009 zajistit domácí paliativní péči pro pacienty v závěrečném období života v regionu Královéhradeckého kraje a jejich první společné zkušenosti, položila základ k široké debatě o osud těchto pacientů, o jedinečnosti lidské bytosti a její svobodě, o lidských právech, solidaritě a zodpovědnosti.

Toto malé společenství vydává svou službou a také trvalým nasazením boje za ochranu života v jeho přirozeném konci svědectví, že když se chce, tak to jde. Na druhé straně je na nás kladena obrovská zodpovědnost, a to v situacích, v kterých není vždy lehké se zorientovat, zvlášť když je tato služba vystavena jistému nepochopení z řad některých institucí nebo jednotlivců.

Nicméně hluboká přátelství, která navazujeme s nemocnými a jejich rodinami, jsou pro nás velkým obdarováním a hnací silou jít dál. Vždyť každý z nás když se dozví, že má smrtelnou chorobu a má před sebou jen krátkou dobu života, většina věcí, po který touží, v tomto okamžiku odpadne. Člověk stojí v drsné realitě smrti a v několika minutách se jeho život změní. Plány a projekty se rozplynou před očima.

Láska a pokora našich nemocných, které jsme doprovázeli a doprovázíme dál, nás otevírá a získává. Zatímco nespravedlnost a bezpráví, které na cestě zajištění hospicové péče také zažíváme, nás provokují k rozhodnému a pevnému postupu. Také uvnitř Duhy dospíváme ke stále konkrétnější jednotě a hlubokému společenství mezi námi. Tento fakt nás spojuje s dalšími domácími hospici, které stojí na počátku svých snah. Snažíme se o ducha přátelství mezi námi a neklademe si za cíl debatu o tématech, které nás rozdělují, ale jdeme cestou vzájemného pochopení a konkrétní pomoci. Přátelé, kteří nás navštěvují, jsou osloveni jednoduchým prostředím svobody, cítí, že mohou spontánně vyslovit to, co mají v hloubi své duše.

Dnešní člověk je zasažen, když naslouchá svědkům, kteří něco dokazují činy, než učitelům, kteří to vykládají slovy. V hospici často debatujeme se širokou laickou veřejností při pořádání kurzů pro pečující nad otázkami zajištění péče o své blízké. Se studenty se často zamýšlíme nad otázkou euthanasie, nabídkou a dostupností paliativní péče. Tyto debaty a zájem nám přinášejí hlubokou radost a naději.

K zajištění tohoto druhu služby je nutná především vytrvalost a zachování linie pravdy. Na této cestě jdeme společně s ostatními, jsou to především naši drazí nemocní, jejich rodiny, zaměstnanci, přátelé, podporovatelé, dárci, dobrovolníci. A to nás vede k tomu, abychom se dál nasazovali pro ty, kteří trpí a abychom se v bezútěšném období nesmiřovali s tím, že se nedá nic dělat. Každý z nás se prostřednictvím služby pro druhé rozvíjí, láska k člověku vede k otevřenosti, ke spolupráci, k solidaritě. A k lásce patří určité nasazení pro druhé a schopnost oběti.

Děkujeme všem, kteří se společně s námi snaží zmírnit lidské utrpení. Děkujeme všem, kteří se zapojujete do dobrovolnických aktivit Domácího hospice Duha. Děkujeme také všem sponzorům za jejich šlechetnost a velkorysost.

Za tým Domácího hospice Duha v Hořicích,

Jana Sieberová

Musíte být přihlášeni k přidávání komentářů. Přihlašovací jméno a heslo obdržíte na Váš mail. Žádosti o přístup na web posílejte na adresu uvedenou v kontaktech. Děkujeme za Vaše příspěvky.