Podporují nás

Domácí hospic

Domácí hospicovou péčí často pomáháme v rodinách najít dar zvláštní krásy a jedinečnosti každého člověka v jeho přirozeném konci. Skrze lásku s praktickou zdravotně sociální službou, dochází ke zmírnění utrpení, které je spojené se smrtí. V tomto spočívá dar hospicové služby, kterou vykonáváme navzdory všem překážkám v jejím poskytování a rozvoji. Toto spojení mezi nemocným, rodinou a námi, vyžaduje blízkost, pochopení, společenství, dotyk. Naším cílem je krom zdravotnické služby i potřeba pomáhat rodinným příslušníkům vstupovat do vztahů ve svých vlastních rodinách, které přinášejí uzdravení jim a nakonec i nám všem. Jednota s našimi umírajícími a jejich blízkými, je podstata naší služby. Domácí hospicová péče není cesta jasně vytyčená, ale roste v místě, kde hospic působí a nabízí své služby. Pomáhá měnit společnost a vzbuzuje solidaritu. Není to cesta jednoduchá. Proměna prostředí ve smyslu pochopení filosofie služby domácích hospiců, vyžaduje čas a stálé úsilí.

Jana Sieberová

Musíte být přihlášeni k přidávání komentářů. Přihlašovací jméno a heslo obdržíte na Váš mail. Žádosti o přístup na web posílejte na adresu uvedenou v kontaktech. Děkujeme za Vaše příspěvky.