09. 02. 2018, 10:18

Dobrovolníci

DOBROVOLNÍKEM SE MŮŽE STÁT KDOKOLI, PROTOŽE KAŽDÝ Z NÁS UMÍ NĚCO, CO MŮŽE POSKYTNOUT DRUHÝM. Kdo je dobrovolník?

Dobrovolníkem může být každý, kdo ze své dobré vůle, ve svém volném čase a bez nároku na finanční odměnu vykonává činnost ve prospěch jiných lidí.

Jakou činnost může dobrovolník vykonávat?

Navštěvovat klienty, dělat jim společnost, připravovat pro ně různé aktivity (výtvarné, ruční práce atd.), uspořádat kulturní vystoupení, pomáhat při organizaci akcí pořádaných hospicem, pečovat o okolí budovy, starat se o květiny, pomáhat klientům a jejich rodině v domácím prostředí aj., vždy záleží na schopnostech člověka.

e-mail : dobrovolnici.duha@seznam.cz Více zde: http://dobrovolnici-duha-horice.webnode.cz/ Jaké aktivity vykonávají dobrovolníci Duhy?

Dobrovolníci Duhy nešli cestou návštěv u pacientů. U domácí hospicové péče by to ani nebylo vždy od rodin žádané nebo vhodné. Rozhodli se však pomáhat na všech ostatních místech, kde to hospic potřeboval. Ať se již zaměřili na propagaci hospicové péče, shánění finančních prostředků nebo jen "prostou" pomoc při úklidu hospicových prostor. Vždy to však byla činnost, která skvěle doplnila to, co hospici scházelo nebo co hospic nutně potřeboval. Na ukázku zveřejňujeme některé nejzajímavější aktivity našich dobrovolníků:

Renovace a úklid

Nejen během dne otevřených dveří bylo veřejnosti možno shlédnout hospicové prostory. Ale než se zde Domácí hospic Duha mohl usídlit, vypadalo to takto:

                 

Po získání potřebných finančních prostředků bylo třeba prostory uklidit a vymalovat.

                   

Tvorba pro hospic

Na exkurzi přicházejí do hospice také studenti. Mezi ně patří i žáci sociálního oboru Gymnázia, SOŠ, SOU a VOŠ, Hořice. Ti se v jednom roce objevili v hospici hned dvakrát. Poprvé, když přišli na exkurzi a za pár týdnů podruhé, když přinesli krabici vlastnoručních výrobků jako dárek hospici pro benefiční účely.

                   

Většinu návštěvníků překvapí betlém, který se nachází na chodbě a je zde vystaven i uprostřed nejteplejšího léta. Betlém vyrobil náš nejstarší "dobrovolník" pan Josef Feik. S prací na něm začal ve svých devadesáti a trvala řada měsíců. Pan Feik již v minulosti pomáhal několikrát hospici, proto jsme považovali takřka za povinnost mít jeho největší počin pro hospic vystavený trvale.

Celý životopis pana Feika, který je velmi zajímavým příběhem, si můžete přečíst zde: Josef Feik

                     

Živý Betlém

Některé dobrovolnické akce proběhly jednorázově, jiné se opakovaly několik let a poté bylo od jejich realizace opuštěno. Jen jedna se ustálila v tradici. Příběh narození Ježíše Krista hrají dobrovolníci společně se zaměstnanci Duhy každý rok v Hořicích v Podkrkonoší.

     
Načítání stránky