Podporují nás

Děkujeme za návštěvu…

Bylo pro nás velkým potěšením, že jsme mohli přivítat biskupa Královéhradecké diecéze Mons. Jana Vokála v Centru domácí hospicové péče, společně s děkanem hořické farnosti Adamem Depou a také MUDr. Marii Svatošovou, prezidentku Asociace poskytovatelů paliativní hospicové péče v ČR, která je také členkou Hospicového občanského sdružení Duha v Hořicích.

Třetím rokem se každou středu v hospici schází modlitební společenství lidí, kteří věrně dojíždějí z okolních měst 25 km vzdálených. Toto bratrské společenství se zrodilo s potřebou změny v přístupu k umírajícím pacientům. Společné modlitby se účastní také někteří rodinní příslušníci našich pacientů.

Na začátku byla touha každého z nás pomáhat rodinám, které se rozhodnou pečovat o svého blízkého ve svém přirozeném prostředí. Také osobní zkušenosti se snahou prosadit uzákonění eutanázie, nás vedla k jednotě a k radikální lásce ke každému člověku.

Prostory Centra domácí hospicové péče se musely v počátku vzniku začít rekonstruovat tak, aby bylo možné zaregistrovat nestátní zdravotnické zařízení. Kde však obstarat finance? Kde vzít sílu, pokoj a elán? Záhy jsme pochopili, že pro toto dílo, je krom všeho ostatního, potřebná jednota, společná modlitba a meditace z Písma.

Otec biskup Jan oceňoval především vytrvalost v provozování hospicové služby, kterou nefinancují zdravotní pojišťovny, a naši důvěru v dobré lidi, kteří jsou sponzory Hospicového občanského sdružení Duha.

Postupně rozšiřujeme domácí hospicovou péči do okolních měst a obcí. Chybějí nám však finance a proto vítáme trvalé dárce, kteří by mohli zasílat pravidelnou minimální měsíční částku na č. účtu: 229308919/0300.

Otec biskup Jan také se zájmem vyslechl zkušenosti se spirituální péčí u pacientů v konečné fázi života. Rodiny v našem kraji často provozují různé okultní praktiky, které přispívají k výrazné disharmonii v prožívání konce života jejich blízkých. Také si prohlédl zdravotnické pomůcky, polohovací lůžka, kyslíkové přístroje a lineární dávkovače k léčbě bolesti, bez kterých by nebyla péče doma vůbec možná.

Velkou radostí pro nás všechny byla společná modlitba nešpor s otcem biskupem Janem a závěrečné požehnání celému hnutí Duha v Hořicích.

Modlitební společenství hořického hospice má trvalou zkušenost s tím, že hledáme-li nejprve Boží království a jeho spravedlnost, vše ostatní nám bude přidáno (srov. Mt 6,33). Tento pohled na službu dává životu velký smysl a je trvalým důvodem k radosti, protože dávat druhým, přináší radost i nám.

Musíte být přihlášeni k přidávání komentářů. Přihlašovací jméno a heslo obdržíte na Váš mail. Žádosti o přístup na web posílejte na adresu uvedenou v kontaktech. Děkujeme za Vaše příspěvky.