24. 05. 2011, 13:16

Děkujeme dobrovolníkům Duhy...

    Děkujeme všem dobrovolníkům HOS Duhy za uspořádání bazaru pro hospic. Zvláštní poděkování patří panu Michalu Ludvíkovi, který se ujal organizace celé akce. Také děkujeme paní Zbránkové za věcný dar.    Sdružení Duha pomáhá těžce nemocným pacientům v Královéhradeckém regionu třetím rokem, aby důstojně prožili poslední chvíle života v lásce své rodiny. Vzhledem k tomu, že se na nás začíná obracet stále větší počet nemocných a jejich rodin, jsme limitováni omezenými finančními prostředky, každá takováto dobročinná akce pomáhá k větší stabilizaci hospicové služby.
Načítání stránky