11. 08. 2010, 15:47

Deklarace práv nemocných rakovinou...

   Mám právo: 1. na rovnocený zájem a péči bez rozdílů rasy, společenské třídy, kultury, náboženského vyznání, věku, sexuality, způsobu života  a stupně způsobilosti 2. na zacházení s respektem a s úctou a mám právo, aby mé fyzické, emotivní, duchovní, sociální a psychické potřeby byly brány vážně jako součást mého života, ať je prognóza mého zdravotního stavu jakákoliv 3. vědět, že mám rakovinu, mám právo na šetrný způsob sdělení a právo podílet se na všech rozhodnutích o způsobu léčby a péče, a to v důstojné a informované diskusi odpovědných specialistů 4. být informován o možnostech a volbě léčby, budu seznámen i s výhodami, vedlejšími účinky i riziky každé z nich 5. nedat souhlas k jakékoliv klinické zkoušce a zákroku dříve, než budu řádně poučen 6. na jiný názor, odmítnout  léčbu nebo užít doplňkové léčby, a to bez prejudikace, aniž bude lékařská pomoc přerušena 7. být okamžitě seznámen se všemi sociálními opatřeními a výhodami, jenž mohu nárokovat 8. být zaměstnán, mám právo na návrat do práce a zařazení podle svých možností a zkušeností, nikoliv podle informace o mé chorobě a možnosti dalšího zhoršení 9. na snadný přístup k informacím o místních a celostátních službách, o podpoře lidí nemocných rakovinou, o skupinách vzájemné pomoci a také o lékařích, na které se mohu v případě potřeby obrátit o pomoc 10. na podporu a informace, které mi umožní porozumět nemoci a vypořádat se s ní, totéž právo se vztahuje také na mou rodinu a přátele
Načítání stránky