Podporují nás

Daruj svůj čas…

Hospicové občanské sdružení Duha přijme do svých řad aktivní dobrovolníky, kteří by pomáhali s přípravou a organizací benefičních akcí pro mobilní hospic v Hořicích.

Darujte svůj čas pro zajištění služby těžce nemocným a umírajícím lidem.

DOBROVOLNÍKEM SE MŮŽE STÁT KDOKOLI, PROTOŽE KAŽDÝ Z NÁS UMÍ
NĚCO, CO MŮŽE POSKYTNOUT DRUHÝM.

Kdo je dobrovolník?

Dobrovolníkem může být každý, kdo ze své dobré vůle, ve svém volném čase a bez nároku na finanční odměnu vykonává činnost ve prospěch jiných lidí.

Jakou činnost může dobrovolník vykonávat?

Navštěvovat klienty, dělat jim společnost, připravovat pro ně různé aktivity (výtvarné, ruční práce atd.), uspořádat kulturní vystoupení, pomáhat při organizaci akcí pořádaných hospicem, pečovat o okolí budovy, starat se o květiny, pomáhat klientům a jejich rodině v domácím prostředí aj., vždy záleží na schopnostech člověka.
Kordinátor dobrovolníků : Michal Ludvík
tel.: 608 025 130

Musíte být přihlášeni k přidávání komentářů. Přihlašovací jméno a heslo obdržíte na Váš mail. Žádosti o přístup na web posílejte na adresu uvedenou v kontaktech. Děkujeme za Vaše příspěvky.