S myšlenkou vybudovat v Hořicích domácí hospicovou péči přišla zdravotní sestra Jana Sieberová. „V současné době jezdím do tří rodin, které se doma starají o těžce nemocného. Zatím je to spíše taková sousedská výpomoc, kdy jim pomáháme zajišťovat vybavení a pomůcky – to znamená polohovací postele pro nemocné, antidekubitní matrace nebo kyslíkové přístroje. Spolupracujeme s litoměřickým hospicem, odkud si je půjčujeme,“ vysvětluje.

Vize hospicové péče zcela změnila život jak jí samé, tak i její rodině. Opustila kvůli ní práci zdravotní sestry na anesteziologicko-resuscitačním oddělení nemocnice, přestože se tím vzdala kariérního postupu, a založila hospicové občanské sdružení Duha, které shání dotace na činnost. Podle svých slov sestudovala veškerou dostupnou literaturu o hospicové péči, jako dobrovolnice pracovala v hospici v Červeném Kostelci, má za sebou praxi ve Strasburku a letos absolvovala také stáž v hospici sv. Štěpána v Litoměřicích.

 Setkání s P. Martinem Davídkem ji nakonec přivedlo k víře, a tak svou „hospicovou“ myšlenku spojila v Litoměřicích s přípravou na křest. Letos v dubnu ji biskup Jan Baxant v katedrále sv. Štěpána pokřtil a pár hodin poté, krátce po půlnoci, se v kapli Hospice sv. Štěpána v Litoměřicích za svého muže, chirurga jičínské nemocnice MUDr. Pavla Siebera, znovu provdala – konvalidovala sňatek.

Základní kámen vznikajícího hospicového sdružení Duha letos v březnu požehnal biskup královéhradecké diecéze Dominik Duka. V současné době získalo sdružení na patnáct let do pronájmu bývalou budovu infekčního pavilonu Městské nemocnice v Hořicích, a to za symbolickou jednu korunu. Město Hořice se navíc zavázalo, že po dobu jednoho roku uhradí náklady za teplo v tomto objektu. Cílem sdružení Duha je vybudovat zde nejprve kontaktní místo a půjčovnu pomůcek, později by zde měly vzniknout rodinné pokoje (podle nizozemského modelu) pro těžce nemocné, především s onkologickými onemocněními, a umírající a jejich rodinné příslušníky.