Podporují nás

Cesta na Slovensko

Přijala jsem pozvání přednášet téma domácí hospicové péče v Levicích, od paní Moniky Mojžíšové, která se rozhodla před půl rokem opustit oddělení ARO, kde pracovala jako zdravotní sestra. Tato žena založila domácí hospic a snaží se o rozvoj péče ve městě Levice a okolí.

Obdivuji statečné ženy a muže, kteří se vzdají určitých „jistot“ a jdou pomáhat umírajícím pacientům a jejich rodinách. Vím, že je to velký úkol, ale také jsem přesvědčena, že Monika svou houževnatostí a pílí domácí hospicovou službu dostatečně rozvine. Jsem vděčná, že jsem poznala její spolupracovníky, kolegy z nemocnic, lékaře a ostatní, kteří jí budou pomáhat. Přeji celému týmu v Levicích hodně radosti z dobrého díla a také podporu dobrých lidí.

Další mé setkání a přednáška s tématem domácí hospicové péče, se uskutečnila v lůžkovém hospici v Trenčíně. I zde vyrostla touha založit domácí hospic. Byla jsem přivítána paní ředitelkou, zdravotními sestrami a ošetřovatelkami v krásném prostředí jejich hospice. Od vstupu do budovy jsem se cítila jako doma, mezi svými. Setkání mělo dvě časti – dopoledne beseda s týmem domácího hospice o zcela konkrétním postupu při zajištění služby, předání zkušeností z doprovázení, navázání spolupráce s nemocnicemi a ostatními subjekty. Odpoledne byla beseda pro pracovníky a přátele hospice ve velmi přátelské atmosféře. Z celého srdce bych ráda poděkovala za pozvání, ale především za snahu rozvoje domácí hospicové péče.

Vím, že Slovenská republika má velký lidský potenciál a potřebnou motivaci k této službě. Přeji týmům lůžkových i domácích hospiců hodně zdaru, síly a odvahy nejen k založení, ale především k vytrvalosti a ke zvládání všech překážek, které se na cestě vyskytnou. Pomáhat umírajícím lidem dobře zemřít, je mimořádná a velmi požehnaná služba.

Velké díky přátelé!

Jana Sieberová    

Musíte být přihlášeni k přidávání komentářů. Přihlašovací jméno a heslo obdržíte na Váš mail. Žádosti o přístup na web posílejte na adresu uvedenou v kontaktech. Děkujeme za Vaše příspěvky.