12. 08. 2017, 22:35

Češi domácí hospice podporují

Se vznikem domácích hospiců byl současně zahájen boj, aby se tato péče stala systémovou. Tedy, aby byla uzákoněna jako plnohodnotná zdravotně-sociální služba a aby byla proplácena z prostředků veřejného zdravotního pojištění. V té první části se podařilo relativně uspět. Domácí hospicová péče je nyní dostupná téměř všude v ČR. V té druhé části zůstává vše při starém, přestože se v posledních měsících hovořilo o opaku.

Je pravdou, že Poslanecká sněmovna schválila před časem novelu zákona o zdravotní péči č. 371/2011, která obsahuje změny ve prospěch domácí hospicové péče. Ovšem protože byla tato novela poslána do druhého čtení s prodloužením času na jednání ve výborech, byla de facto odsouzena k zániku. Schválena by musela být definitivně do září, kdy sněmovna zasedá naposledy, což je realisticky nemožné. Bez této novely je vyloučená i finanční podpora ze strany státu.

Domácí hospic Duha, o.p.s. poskytuje domácí hospicovou péči osm let. Má vůbec smysl, abychom v ní dále pokračovali za těchto podmínek? Odpovědí nám jsou desítky pacientů, kteří se na nás každý rok obracejí se svou důvěrou. Odpovědí nám jsou i ty desetitisíce kilometrů, které naše zdravotní sestry za těmito pacienty najezdily. Ano, věříme, že domácí hospicová péče má v naší zemi smysl. Také i z toho důvodu, že na výše zmíněné problémy nejsme sami. Češi domácí hospice podporují. Na našich webových stránkách jsme nedávno zveřejnili naše sponzory a dárce za uplynulý půlrok. Překvapilo nás, kolik nových jmen se mezi nimi objevilo, stejně jako potěšila stálá podpora těch, které již známe. Máme radost z toho, kolik okolních obcí projevilo zájem o naši službu a podpořilo jí. Těší nás stálá podpora několika firem a společností... Obzvláště je to dlouhodobá přízeň města Hořice a státního podniku Lesy České republiky, s. p., který patří mezi naše největší sponzory a poskytovatele zázemí pro propagaci domácí hospicové péče.

Někteří se však rozhodli jít ještě dále a veřejně si dali za cíl ukotvit domácí hospice v české společnosti. Zmínit určitě musíme dva činitele. Královéhradecký kraj, který dlouhodobě hospicovou péči podporuje a nyní se rozhodl tvořit systémový přístup pro financování hospicové péče na svém území. Dále pak projekt "Spolu až do konce" Nadačního fondu Avast, jehož druhého ročníku jsme se účastnili v letech 2015-2016 (s finální dotační podporou i pro rok 2017). Projekt je zaměřený na problematické oblasti a překonávání překážek, které s sebou nese realizace naší služby. Tou nejtěžší překážkou je získávání finančních prostředků, do čehož se v minulosti zapojoval celý náš tým. Naším cílem však je, aby zdravotní sestry trávily čas s pacienty a nikoliv s papíry. Díky projektu z Avastu jsme mohli zaměstnat a vyškolit nové fundraisery, kteří se získávání financí věnují profesionálně.

Uvědomujeme si, že nic z toho není přesně to, čeho jsme chtěli dosáhnout. Dozajista máme stále stejný ideál. Aby domácí hospicová péče byla zakotvena v českých zákonech a aby byla tato péče proplácena zdravotními pojišťovnami jako plnohodnotná zdravotně-sociální služba. Realita však zůstává jinde, stejně jako zůstává složité shánění financí na provoz hospice. Přesto neupadáme do pesimismu. Stále nalézáme více a více těch, kteří nám přes všechny těžkosti pomáhají uskutečňovat náš hlavní cíl - péči o umírající. A za to jim všem s vděčností děkujeme!

MUDr. Pavel Sieber, ředitel Domácího hospice Duha, o.p.s.

Načítání stránky