Podporují nás

Podvečerní posezení s Janou Sieberovou

Městské muzeum Hořice pravidelně do svých prostor zve zajímavé osobnosti na besedu. 25. 9. od 18:30 bude hostem Jana Sieberová. Všichni jste srdečně zváni!

Duha na dalším ročníku Královéhradeckých ošetřovatelských dnů

Ve dnech 12. – 13. 9. 2019 se konaly již XXV. královéhradecké ošetřovatelské dny. Odborný program byl tentokráte zaměřen především na ošetřování stomií. Domácí hospic Duha se zde opět prezentoval se svým stolkem a vlastní přednáškou zdravotní sestry Lucie Kalenské (z pobočky ve Vrchlabí) na téma “ Specifika a problematika ošetřování stomií u onkologicky nemocných […]

Dar odchodu viděný z Hořicka

V prvním zastavení u tématu daru se Jana Sieberová zaobírala darem života. Nyní se dotýká daru odchodu. Může něco takového existovat? Jana vychází z logiky – že na světě je počátek a také konec. Když se blížíme ke konci, máme zájem paradoxně žít a toužíme po věčnosti – jak je utvořena naše duše. Jana Sieberová […]

Duchovní obnova pro zdravotníky a pomáhající profese

Jakákoliv profese si žádá odpočinek a vnitřní restart. Člověk však není stroj, který by bylo možné prostě pouze vypnout a zapnout. Duchovní obnova pro zdravotníky a pomáhající profese nabízí toto potřebné „zastavení se“…

Přednáška Jany Sieberové pro klub seniorů

26. 9. 2019 od 14 hodin se uskuteční přednáška Jany Sieberové pro klub seniorů Senioři ČR, z.s. – Městskou organizaci Hradec Králové. Hlavním tématem přednášky bude vyprávění o desetiletém příběhu Domácího hospice Duha.

Přednáška Jany Sieberové ve Skutči

V rámci Farního dne ve Skutči, který se koná 7. 9. od 16 hodin, se uskuteční přednáška Jany Sieberové na téma poskytování domácí hospicové péče a doprovázení blízkých.

SOUČASNOST A PERSPEKTIVA SOCIÁLNÍ PÉČE VE SPOLEČNOSTI 21. STOLETÍ

Domácí hospic Duha zve všechny pracovníky v sociálních službách na konferenci pořádanou Pardubickým krajem a městem Litomyšl. 4. – 6. 9. 2019. 6. 9. se v rámci konference uskuteční dvě přednášky Jany Sieberové. Témata: Domácí hospicová péče; Kulturní a duchovní aspekty péče o pacienty v konečné fázi života

Hospice a společnost

Hospice plní ve společnosti tři role: Krátkodobou – ta je nejviditelnější, proto i nejznámější: špičková odborná a komplexní péče o nemocné s infaustní (smrtelnou) prognózou, o jejich blízké a následně pozůstalé. Střednědobou- ta je méně známá, ale již s viditelnými plody: edukace zdravotníků i nezdravotníků, s cílem prosadit myšlenku hospice i mimo budovy hospice, všude […]

Kurz hospicových dovedností pro zdravotní sestry

Odborný 4-denní kurz se specializuje na problematiku péče o umírající pacienty. Zahrnuje podstatné medicínské otázky, ale hlavně se zaměřuje na duševní a duchovní přesahy hospicové péče. Je určen pro nováčky i zkušené sestry, které se chtějí znovu zamyslet nad svými postoji, získat nové informace, podněty pro vlastní profesní růst, oživit si tématiku a nadšení pro […]

Dar je především darem života

Přečtěte si rozhovor s Janou Sieberovou na internetu pro Institut pro péči o kulturní a intelektuální dědictví.

Letem Asociačním světem

Výběry z bohatého života českých hospiců přináší další číslo občasníku Letem Asociačním světem.

Ze života hospice

Jednoho dne se na mne telefonicky obrátila onkologicky nemocná žena s prosbou, zda bych jí nepomohla dobře zemřít. Bydlela ode mne asi sto kilometrů daleko a v dosahu nebyla dostupná hospicová péče. S pokročilou rakovinou bojovala dlouhé roky. Byla statečná, moudrá a citlivá. Poznávaly jsme se jako dvě ženy, manželky a matky. Nevnímaly jsme pocity […]

Citlivá komunikace

Někdy si rodinní příslušníci myslí, že je vhodnější nemocného člověka neinformovat o jeho zhoršujícím se zdravotním stavu. Až hmatatelně vnímáte v jejich postojích úzkost a strach. Sdělit umírajícímu člověku citlivé a pravdivé informace, je velké umění komunikace. Každý z lékařů, zdravotních sester, sociálních pracovníků, si je vědom skvělých pokroků medicíny. Ta však nedokáže smrt zcela […]

Ze života hospice

Rozhodnutí odmítnout onkologickou léčbu, je krok odvážný. Setkáváme se občas s těmito nemocnými a doprovázíme je na jejich cestě. Velmi důležitý je první rozhovor a vstup do rodiny, kde nemocný žije. Pohled do očí, dotek, upřímný zájem a společné hledání cesty, která je před námi. Nastavení léčby bolesti a dodání kompenzačních pomůcek je samozřejmostí. Dívám […]

Beseda v Kutné Hoře

Dne 28. 7. 2019 se uskutečnila beseda v Kutné Hoře nad tématem – Domácí hospicová péče a její rozvoj v tomto regionu. Děkuji za pozvání a možnost podělení se o zkušenosti. Domácí hospice se rodí zdola, v srdcích lidí, kteří cítí povolání do služby umírajícím lidem. Většinou mají za sebou osobní zkušenost se smrtí, nebo […]

Dopis od rodiny pacienta Duhy…

Dobrý den, chtěla bych touto cestou poděkovat  domácímu hospici Duha za péči , kterou  věnoval mému tatínkovi, panu Jiřímu Richterovi , především pak děkuji panu Vojtěchu Polákovi a sestřičkám Damiáně a paní Jarmile Urbanové. Jejich obětavost, ochota , vlídnost a profesionalita byly  úžasné a díky jim mohl tatínek být poslední dny svého života doma, s rodinou. Jsme s […]

Americká Lékařská Asociace proti eutanazii

Americká Lékařská Asociace (The American Medical Association – AMA) i přes obrovský mediální tlak a tlak určité části laické a profesionální veřejnosti dnes potvrdila svoje negativní stanovisko k lékařem asistované sebevraždě, potažmo eutanazii. Téměř dvoutřetinovou většinou hlasů 65% ku 35% potvrdila, že: „Lékařem asistovaná sebevražda a eutanazie je neslučitelná s rolí lékaře jako léčitele, je […]

Beseda v Kolíně

Včera, dne 11.6. 2019, jsem diskutovala s lidmi o domácí hospicové péči v Kolíně, pro podporu Domácího hospice Srdcem, který své služby nabízí od listopadu 2018. Setkání se neslo v srdečném duchu a vzájemném porozumění. Závěrem setkání jsem cítila vděčnost, že domácí hospice se nadále rodí a orientují na podstatu služby umírajícím lidem a jejich […]

Domácí hospic Nablízku navštívil Duhu

Naše kolegyně z Domácího hospice Nablízku, z.ú., který poskytuje domácí hospicovou péči v Lysé nad Labem a okolí, navštívily dnes Centrum domácí hospicové péče. Rozhovory byly vedeny nejen o novinkách, ale také o aktuálních problémech spojených s poskytováním domácí hospicové péče.

Přednáška Jany Sieberové v Kolíně

Domácí hospic Srdcem v Kolíně zve na přednášku Jany Sieberové: Domácí hospicová péče. Přednáška se uskuteční 11. 6. 2019, od 16 hodin, v Komunitním centrum Římskokatolické farnosti Kolín.