Podporují nás

Město Hořice Královéhradecký kraj NF AVAST Nadace Agrofert Lesy ČR Biskupství královéhradecké Nadace KB Jistota Domácí hospic Duha Výbor dobré vůle Kubištovy Hořické trubičky - JANKA Nadační fond Pepina Strix Hořice Kimtex Petráčkovy hořické trubičky Město Nová Paka Město Lázně Bělohrad CWS boco Michal Súkup

Vzpomínka na pana kardinála Miloslava Vlka v Českém rozhlase 2

Posíláme odkaz a vzpomínku na vzácného muže, pana kardinála Miloslava Vlka, který miloval Boha až do krajnosti a přijal z jeho rukou plán, který mu od věčnosti svěřil, a ani v závěru života ho neodložil, ale naplnil. Jana Sieberová v rozhovoru s p. Zbigniewem Czendlikem vzpomíná nejen na na doprovázení pana kardinála v pořadu Jak […]

Duha slaví devět let…

Drazí přátelé, 25.3. 2018 oslavíme výročí devíti let od založení Domácího hospice Duha v Hořicích. Dovoluji si vám k tomu napsat pár svých vzpomínek… Myšlenka domácího hospice zrála mnoho let v mém srdci a postupně se stala prioritou, kterou podpořil dne 25.3. 2009 kardinál a arcibiskup pražský Dominik Duka, Královéhradecký kraj a Město Hořice.

Poděkování

Dovolte mi, abych poděkovala vašemu kolektivu za záslužnou práci pro nemocné. Předejte, prosím, zejména pozdrav a poděkování zakladatelce vašeho hospice Duha paní Janě Sieberové, jejíž knihu jsem si nedávno se zájmem přečetla a těším se na její pokračování. Vážím si vaší práce. PhDr. Ludmila Nováčková, dobrovolnice Hospice na Svatém Kopečku v Olomouci Naplněná naděje  touhy pomoci, […]

Letem Asociačním světem

Nejnovější číslo elektronického zpravodaje Asociace hospiců: Letem Asociačním světem 2-2018

Poděkování Lesům ČR, s. p.

Na začátku roku rekapitulujeme všechny dary, které získáváme na provoz naší služby. Každá taková rekapitulace je pro nás současně špatnou i dobrou zprávou. Špatná zpráva je to v tom, že od Sametové revoluce není v ČR proplácena domácí hospicová péče zdravotními pojišťovnami. Přestože si dle průzkumů 90% občanů přeje zemřít doma a přestože je péče v domácím prostředí prokazatelně […]

Z odkazu pana kardinála Miloslava Vlka

Život mluví 3.6. 2015 Téma „hospice“ a otázky související se v poslední době stávají hodně aktuální, ne pouze z hlediska zdravotního a sociálního, ale i z hlediska věroučného a existenciálního. Ve světě sílí trend hledání hodnot, hledání smyslu života a jeho perspektiv. Svědčí o tom aktuálně bohatá literatura doma i ve světě (více na toto téma […]

Děkujeme, vzpomínáme a nezapomeneme

  Blíží se první výročí úmrtí pana kardinála Miloslava Vlka a já nemůžu nevzpomínat v tyto dny na jeho život, službu v církvi, lásku k člověku, pochopení a vhled do problematiky domácích hospiců. Pan kardinál můj život a poznání výrazně ovlivnil, vstoupil do Domácího hospice Duha v Hořicích v období mé velké krize, kterou jsem prožívala v době silného nepochopení domácí […]

Zádušní mše svatá k prvnímu výročí úmrtí kardinála Miloslava Vlka

Drazí přátelé, srdečně Vás zveme na zádušní mši svatou, při které vzpomeneme prvního výročí úmrtí pana kardinála Miloslava Vlka. Rekviem, kterému bude předsedat J.Em. Joao kardinál Braz de Aviz prefekt Kongregace pro společnost zasvěceného života a společnosti apoštolského života se bude konat v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v sobotu 17. března 2018 od […]

Hospic příběh naplněné naděje

Vážení přátelé, knihu Hospic příběh naplněné naděje bude možné od zítřejšího dne objednat v nakladatelství Triton. Druhý díl, který jsem napsala, volně navazuje na první díl a má název Naděje na konci cesty – v hospici život nekončí. O jejím vydání Vás budu informovat na těchto stránkách. Jana Sieberová Anotace: Kniha Naděje na konci cesty – v hospici život nekončí […]

Izrael

Letošní rok, v postní době, se mi vyplnil můj mnohaletý sen. Vydala jsem se spolu s ostatními poutníky do Izraele, do míst, kde se zrodilo křesťanství. Přála jsem si na těchto svatých místech poděkovat za dar víry a také za 10 let hospicové služby. Nesla jsem v srdci celou svou rodinu, ale také všechny přátele z mnoha míst naší […]

Nové zdravotní pomůcky pro pacienty

Ani v roce 2018 není domácí hospicová péče proplácena zdravotními pojišťovnami, přestože našich služeb využívá každý rok více a více pacientů. Děkujeme touto cestou všem, kteří nás v uplynulých měsících podpořili svým darem pro nákup nových zdravotních a kompenzačních pomůcek.

Proběhlo setkání pozůstalých

Pozůstalí po zemřelém pacientovi jsou vždy vrženi před novou životní realitu. Musí se vyrovnávat s celou řadou okolností, které provází ztráta blízkého a mnohdy i s úplnou samotou. Jsme velice rádi za uskutečněné setkání pozůstalých, které v našem Centru domácí hospicové péče proběhlo 21. 2. I když jsme si současně vědomi toho, že otevírání vzpomínek je […]

Duchovní obnova na Vranově u Brna

VRANOV III. – DUCHOVNÍ OBNOVA (nejen) PRO ZDRAVOTNÍKY 8.3.-11.3.2018; Marie Svatošová, Jana Sieberová, P. Pavel Rousek

Mamma HELP navštívil hořickou Duhu

Centrum domácí hospicové péče v Hořicích dnes navštívily zástupkyně Centra Mamma HELP v Hradci Králové. Předmětem setkání bylo nejenom vzájemné představení činnosti obou organizací, ale hlavně diskuse o možnostech pacienta získat odborné poradenství ke své nemoci a z ní plynoucích životních situací. Ty se dotýkají nemocného i jeho okolí. Mamma HELP – organizace nabízí odborné poradenství ženám […]

Hospicová služba se šíří dál…

Věřte, že není dobré, aby člověk umíral sám. Právě v hodině smrti potřebujeme být spojeni s druhými lidmi. Služba těmto pacientům znamená setrvávat především v jejich blízkosti a být jim připomínkou, že jsou milováni. Cílem Domácího hospice Duha o.p.s. v Hořicích, je snaha vštípit této společnosti, že lidský život má smysl a může být plnohodnotně prožitý až do […]

Rozhovor pro Jičínský deník

Nejprve, co je u Vás nového? Domácí hospic Duha v Hořicích vstupuje v roce 2018 do devátého roku své existence. Doprovodili jsme s týmem zdravotních sester, sociální pracovnice, lékařů a kaplana desítky umírajících lidí všech věkových kategorií, kteří závěr svého života prožili doma, s důstojností člověka, v kruhu svých blízkých, bez fyzické bolesti a také s nadějí, že život smrtí nekončí. […]

Přednáška v Lomnici nad Popelkou

Dne 19.2. 2018 v 17.00 hodin se uskuteční přednáška Jany Sieberové v Lomnici nad Popelkou. Cílem přednášky je poukázat na současné slabiny péče o pacienty v závěrečné fázi života v jejich vlastním sociálním prostředí a popsat jejich situaci. V přednášce budou představeny důvody vzniku domácího hospice Duha v Hořicích a konkrétní kroky nutné k jeho zbudování v poměrech malého města. Jaké […]

Kurz duchovní péče 17.2.

Dne 17.2. se uskuteční v Domácím hospici Duha od 9.00- 15.00 hodin pokračování Kurzu pro dobrovolníky v pastorační péči o nemocné. Přednášet budou P. Pavel Rousek, Mgr. Eliška Zapletalová /ekumenismus v duchovní péči/ a Mgr. Magdaléna Kolátorová /sociální problematika/.

Přednáška na gymnáziu v Hradci Králové

Dne 16. 2. 2018 se uskuteční přednáška s hospicovou tématikou na Biskupském gymnáziu Bohuslava Balbína v Hradci Králové. Autorka přednášky Jana Sieberová doprovodila s týmem Domácího hospice Duha v Hořicích na desítky umírajících lidí. Se studenty se bude zamýšlet nad tím, zda je smrt skutečně něčím tak hrozným a absurdním nebo je možné se na smrt připravit se […]

Návštěva v Domácím hospici Náruč Plzeň

V každém nově založeném domácím hospici vnímám jistý prorocký prvek, který vyplnil určitou mezeru v nedostupnosti tohoto druhu péče v daném regionu naší země. Týmy, které vznikají, jsou poskládané z lidí dobrého srdce, mají osobní zkušenost se smrtí a časem na ni cítí potřebu odpovídat. Tímto způsobem se zrodil i Domácí hospic Náruč v Plzni, který jsem v těchto dnech navštívila. […]