Podporují nás

Domácí hospicová péče přijímá pacienty do péče

Domácí hospicová péče přijímá dál pacienty do péče. Je možné nás kontaktovat na telefonním čísle 773652844. Jana Sieberová

Jedenáct let od založení Domácího hospice Duha v Hořicích

Vážení přátelé, I v této tak náročné době nelze nevzpomenout na výročí založení Domácího hospice Duha dne 25. 3. 2009. Za jedenáct let poctivé služby se nám podařilo vybudovat s celým pracovním týmem a s mnoha dobrovolníky solidní zázemí pro poskytování domácí hospicové péče v areálu Městské nemocnice v Hořicích, vybavit se kompenzačními pomůckami, otevřít pobočku ve Vrchlabí […]

Roušky pro hospic

Pandemie koronaviru přinesla mnoho lidského neštěstí, ale také i vlnu lidské solidarity. Poučila nás, že máme mezi sebou báječné sousedy, kteří bez výzev nezištně pomáhají. Během několika dní se nám v hospici sešlo množství ručně dělaných ústních roušek. Rádi bychom proto touto cestou ze srdce poděkovali: Marii a Kateřině Šaršonovým, Janě Horáčkové, Adéle Kosové a […]

Platby za zapůjčené pomůcky

Vážení klienti půjčovny, vzhledem ke karanténním opatřením prosíme, abyste při úhradách měsíčního půjčovného upřednostnili bezhotovostní platbu na hospicový účet. Vstup do prostor hospice je až do odvolání možný pouze s rouškou, ústenkou nebo jinou dostatečnou ochrannou pomůckou přes nos a ústa. Děkujeme za pochopení i za Vaši stálou přízeň. Váš Domácí hospic Duha

Pravidla pro pracovníky hospiců

16. 3. 2020 12 DOPORUČENÍ PRO DOMÁCÍ HOSPICOVOU PÉČI V ČR vzhledem k náročné epidemiologické situaci doporučujeme řídit se těmito pravidly: 1) do odvolání zastavit příjem klientů odlehčovacích služeb 2) zajistit zákaz vstupu na Vaše pracoviště komukoliv bez roušky 3) zajistit, aby zaměstnanci hospiců nevstupovali do domácnosti pacienta bez roušky či ochranného štítu a bez […]

Opatření vzhledem ke karanténě ze dne 16.3. 2020

Od 16.3. 2020 do odvolání platí vstup do kontaktního pracoviště Domácího hospice Duha v Hořicích pouze v roušce. Jana Sieberová

Půjčovna kompenzačních pomůcek uzavřena od 16.3. 2020

Vážení, vzhledem k vyhlášené karanténě se uzavírá do odvolání půjčovna kompenzačních pomůcek. Případné dotazy vyřídíme v pracovní dny od 8:00 – 10: 00 hodin. Kontaktujte nás na tel.č.: 733741594. Děkujeme za pochopení. Jana Sieberová

Postní duchovní obnova s Janou Sieberovou

Římskokatolická farnost Soběchleby vás zve na POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVU s paní Janou Siebrovou, zakladatelkou domácí hospicové péče v Hořicích. V sobotu 14. března 2020, v Soběchlebích u Hranic na Moravě.

Ze života domácího hospice

27. 2. 2020 se v Centru domácí hospicové péče uskutečnilo „Setkání pozůstalých“. Setkání předcházela mše svatá v hospicové kapli, sloužená za zesnulé pacienty. V Městské knihovně Miletín se konala beseda s Janou Sieberovou, zakladatelkou Domácího hospice Duha.

II. NÁRODNÍ POUŤ ZA HOSPICE

Srdečně zveme na pouť za Boží pomoc, ochranu a požehnání pro hospice v ČR – přijďte je podpořit, potřebují Vaši duchovní podporu!

XV. Den hospicové péče

Odborná konference zaměřená na úskalí reality života hospiců. Na téma „Co všechno zvládne domácí hospic“ přednáší MUDr. Pavel Sieber, ředitel Domácího hospice Duha a zástupce primáře chirurgického oddělení Nemocnice Jičín.

Z doprovázení

Naše nová pacientka, s komplikovanou onkologickou diagnózou, mne při první návštěvě požádala o přivolání kněze. Prožívala panickou úzkost z nadcházející smrti. V odpoledních hodinách jsem navštívila tuto ženu s knězem a ona při krátkém obřadu přijala svátost křtu, svátost pro nemocné a eucharistii. Její oči se proměnily a projasnily v jednom jediném, posvátném okamžiku odvěké […]

Pochopení a blízkost

Velkým podporovatelem domácích hospiců byl pan kardinál Miloslav Vlk. Napsal, že Hořice jsou místem, odkud snahy hospicového hnutí vyzařují do celých Čech a dále. Kvůli tomu do Duhy opakovaně přijížděl. Říkal, že Duha je nositelkou domácích hospiců, a že je schopna za tuto věc bojovat a posouvat jí vpřed. Přál si, aby se podařilo zažehnout […]

Vytvořit síť domácích hospiců

Mnoho let jsem měla na nástěnce v hospici větu zakladatelky hospiců MUDr. Marie Svatošové z roku 2008: „Jsme někde v půli cesty. Lůžkové hospice je třeba doplnit hustou sítí domácích hospiců.“ A v této době se rodila právě Duha. Nemůžeme hovořit pouze o výhodě domácích hospiců, ale o nutnosti spolupráce s hospici lůžkovými. Jistě si […]

Domácí hospicová péče

Domácí hospicová péče není cesta jasně vytyčená. Roste a zapouští kořeny v místě, kde hospic působí a nabízí své služby. Pomáhá měnit společnost, vzbuzuje solidaritu. Není to cesta jednoduchá. Proměna prostředí ve smyslu pochopení filosofie služby domácích hospiců, vyžaduje čas a stálé úsilí ve službě umírajícím lidem a jejich rodinám. Během let jsem objevovala překážky, […]

Beseda v Miletíně dne 27.2.

Srdečně Vás všechny zveme na besedu s Janou Sieberovou z Domácího hospice Duha v Hořicích, která se uskuteční v Miletíně, dne 27.2. 2020 od 16:00 hodin, v místní knihovně. Hovořit budeme o křehkosti lidského života, o přijetí a pochopení jeho závěru, o zvláštní kráse a lidství, které je v každém z nás.

Hospic Milosrdných Sestier v Duze

Během posledních dvou týdnů jsme v našem Centru domácí hospicové péče uvítali dvakrát stážistky z Hospice Milosrdných Sestier, který se nachází ve slovenském Trenčíně. Jak to chodí v Čechách, jak to chodí na Slovensku? To byly nejčastější otázky, jejichž odpovědi nás vzájemně obohacovaly. Děkujeme za vaši návštěvu u nás a za vaši službu umírajícím!

Přednáška Jany Sieberové v Dolním Újezdu

O tajemství umírání, o tom, proč se bojíme smrti a jaké zázraky se dějí v duších pacientů i těch, kdo umírající doprovázejí…

Duhu navštívil ministr zdravotnictví

Ne každý den máte telefonát z ministerstva zdravotnictví, že by si pan ministr rád prohlédl vaše pracoviště a něco bližšího se dozvěděl o jeho činnosti. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch se tentokrát rozhodl zavítat do českého severovýchodu a navštívil Centrum domácí hospicové péče v Hořicích, jehož zřizovatelem a provozovatelem je Domácí hospic Duha, o.p.s.

Poděkování došlé Duze

My děkujeme za důvěru, se kterou se obracíte na naše služby…