Podporují nás

Kdo se stává darem pro druhé, pochopil podstatu života.

Roky, které plynuly od mé první stáže v hospici do mého rozhodnutí opustit svou profesi, byly bouřlivé a plné bolestného hledání. Po dvaceti pěti letech služby v nemocnici jsem pocítila silnou touhu věnovat se službě umírajícím.

Svědectví

Téma umírání a smrti bylo pro mne až do mých třiceti let velkou neznámou. Patřila jsem mezi lidi, kteří o smrti vědí, ale mají pocit, že zrovna jich se to vlastně vůbec netýká. To se ale změnilo od chvíle, kdy mi moje nejlepší kamarádka Erika sdělila, že má rakovinu prsu. Byla jsem tou dobou na […]

Z domácího hospice…

Stále ve mně doznívá uplynulý večer. Byla jsem kolem 16.30 hodin v době pohotovosti nečekaně zavolána do rodiny kvůli zhoršenému stavu pacienta. Bylo nutné přivolat lékaře domácího hospice. 

Z domácího hospice…

Tak jako jsem čekávala ve službě na operačních sálech, čekám i teď ve službě nevyléčitelně nemocným.

Tvůj život…

Z dopisu 83 leté ženy své  přítelkyni…

Vzkaz pro doprovázející…

Nepřipusť, abych byl v posledních okamžicích ponížen.

Svědectví…

“ Velmi prosím o návštěvu vašeho hospice u mé dcery, která má bolesti v obou končetinách a zároveň necítí pravou nohu. Léčí se 7 let s rakovinou prsu.“  Takto naléhavě zněla výzva matky, která pečovala o svou těžce nemocnou dceru.

Dívám se srdcem…

Doprovázím nemocné a jejich blízké závěrečnou fází nemoci, končící smrtí. Vstupuji do tohoto citlivého úseku jejich života a sdílím s nimi poslední týdny a dny. Příběh každého pacienta je jedinečný a silný. Mám dobře v paměti všechny vzácné okamžiky, které jsem s nimi prožila. Mám ve svém srdci uložený kousek každého z nich.

Přijďte mi pomoci prosím…

     Přijďte mi pomoci prosím, taková byla výzva na pohotovostní telefon DHP. Nemocný, který se sám na nás obrátil, byl informovaný o domácí hospicové službě v Hořicích.

Svědectví…

            Na sdružení Duha se obrátila rodina těžce nemocné ženy s diagnozou nádor prsu, metastatickým  procesem v játrech, žlučníku, peritoneu a skeletu, po operaci tenkého střeva.  Nemocná žena byla léčena na dvou onkologických pracovištích, po ukončení aktivní léčby byla jeden den hospitalizována na LDN.

Jen jeden den…

     Jsou různé dny, týdny, měsíce, roky. Střídá se období klidu a bouří, střídá se radost a smutek. Pondělí tohoto týdne bylo vyjímečné snad pouze tím, že bylo – třináctého.  Od rána zněly zprávy v mém mobilním telefonu, které mile  přinášely vzpomínku…

Rodina také vyžaduje péči…

     Příbuzní, kteří nedostanou potřebné informace ohledně zdravotního stavu jejich těžce nemocného, mají méně důvěry ve zdravotní systém. S celou situací se vyrovnávají mnohem hůře než rodiny, kterým tým paliativní péče poskytl v průběhu onemocnění patřičnou podporu.

Úvaha návštěvníka dvou posledních akcí sdružení Duha

Most mezilidských vztahů  Přestože tento pohled již není tak častý jako v době po sametové revoluci, stále ještě můžeme spatřit množství kostelů v katastrofálním stavu (jejich seznam k nalezení na intenetu: http://www.kostely.tnet.cz/). Tyto poškozené nebo téměř zničené stavby jsou jako smutné pomníky připomínkou toho, kam až může zajít destrukce hodnot.

Pocity návštěvníka Centra domácí hospicové péče…

          Návštěva v Centru DHP v Hořicích a poznání společenství Duhy…

Svědectví…

      Na Hospicové občanské sdružení Duha se obrátila rodina s prosbou o pomoc. Těžce nemocný byl otec rodiny, nar. 1961 s osteosarkomem / zhoubný kostní nádor /, po amputaci dolní končetiny a části pánve, naprosto imobilní. Jeho žena, nar. 1971  měla zhoubný nádor prsu, v té době se aktivně léčila na onkologii. V rodině byly 2 […]

Svědectví…

     Vy, kteří jste doprovodili někoho v jeho posledních okamžicích života, poznali jste, tak jako já, že vstupujeme do časového úseku, který je pro člověka velmi intimní.