Podporují nás

Myšlenka na tento týden…

  „Jsi důležitý, protože jsi ty. Jsi důležitý do poslední chvíle tvého života, a my uděláme vše, co je v našich silách, nejen abychom ti pomohli zemřít v pokoji, ale abychom ti pomohli žít než zemřeš.“                                        Cecily Saunders, zakladatelka hospice Sv. Kryštofa, Londýn  

Myšlenka na tento týden…

      Člověk, který více prožil, není ten, který žil déle, ale ten, který život více vnímal.                                                                  Jean-Jacques Rousseau

Myšlenka na tento týden…

     Proč stavíš dům? Aby byl pěkný a hlavně, aby se v něm dalo bydlet. Dobře! Tvá rodina ale nezačne žít až bude dokončený, žije už teď! Tvou povinností je dělit svůj čas tak, aby ses po dokončení stavby do domu nestěhoval – už jen sám…

Myšlenka na tento týden…

     To po čem toužebně pátráme tady i tam, nahoře i dole…nakonec nacházíme v sobě samých…

Myšlenka na tento týden…

     Udělej si čas pro ty, které miluješ. Udělej si čas na ztišení a pomoc těm, kteří to potřebují. Udělej si čas na odpočinek a udržení přátelství…

Myšlenka na tento týden…

    Člověk zůstává mladým, pokud je ještě chopen učit se, získávat nové vlastnosti  i dovednosti a snášet odlišné názory druhých.

Myšlenka na tento týden…

    Život činný je opravdový život. Zahálka je hrobem člověka zaživa. Co máš dělat, do toho se dej s chutí, co sám můžeš udělat, to nečekej od jiných a bez příčiny neodkládej s ničím. Když můžeš někomu pomoci, učiň to s největší radostí.                                                     Jan Ámos Komenský

Myšlenka na tento týden…

     Vydej se stezkou duhy, vydej se stezkou písně  a vše kolem bude krásné. Je jen jedna cesta ven ze všech temných mlh  a vede přes duhu.                                                            Navažská píseň

Myšlenka na tento týden…

     „Za peníze si můžeš koupit dům, ale ne domov. Za peníze si můžeš koupit pohodlnou postel, ale ne spánek. Můžeš si koupit léky, ale ne zdraví. Můžeš si koupit konexe, ale ne přátelství. Za peníze se ti otevřou všechny dveře, ale ne ty, které vedou k lidskému srdci. Štěstí si nekoupíš. Naštěstí !“

Myšlenka na tento týden…

 Žít v pokoji, to je záležitost lásky. Ale položit  základ k pokoji, to je úkol moudrosti, která všechno pořádá. K moudrosti pak připravuje pokora.                                                                               Tomáš Akvinský

Myšlenka na tento týden…

    Vždy jsem rostla díky svým potížím a výzvám,  jež se přede mne postavily – a teprve z toho, co mi nevyšlo, jsem se doopravdy něco naučila…