Podporují nás

Město Hořice Královéhradecký kraj NF AVAST Nadace Agrofert Lesy ČR Biskupství královéhradecké Nadace KB Jistota Domácí hospic Duha Výbor dobré vůle Kubištovy Hořické trubičky - JANKA Nadační fond Pepina Strix Hořice Kimtex Petráčkovy hořické trubičky Město Nová Paka Město Lázně Bělohrad CWS boco Michal Súkup

Báseň Duze od PhDr. Jaroslava Šturmy

Před několika dny jsme oslavili deváté výročí Duhy. Na malé setkání jsme pozvali i jejího dlouholetého přítele a podporovatele PhDr. Jaroslava Šturmu. Pan doktor přijet bohužel nemohl, ale poslal nám báseň:

Nad Hořicemi Duha září

V líbezném kraji pod Zvičinou.

Těm, jež zlá nemoc, trpké stáří

hrozí, že o samotě zhynou,

 

přináší vřelý dotek světla

a rozněcuje naději,

by ve vyprahlém těle vzkvetla.

Ty paprsky je zalejí

 

A Duha vloží balzám v rány,

přináší pohlazení

ve chvíli, kdy jsou duše zvány

k života završení.

 

A jako matka, která dítě

svým tělem před ranami chrání,

Když schází na úbytě,

něžně je chová v dlani,

 

Ty, Duho barev sedmi,

zde v Podzvičinském kraji

vždy vlnu lásky vzedmi

a doprovázej k ráji

 

ty, kterým den se setmí.

A když je bolest krájí,

jistotu, že jsou dětmi,

že v nebi Otce mají,

 

Jim vtiskni do vědomí:

Čeká je náruč Matky.

Kde rozbit na atomy

pozemský osud vratký,

 

zažívá proměnění

na prahu věčnosti.

Už více smutku není.

V duhové pestrosti

 

došel jsi do plnosti.

Tu postavíš svůj stan

a na tom není dosti:

Naplnils Boží plán.

PhDr. Jaroslav Šturma – je dětský psycholog, předseda Českomoravské psychologické společnosti. Věnuje se zejména dětem se zdravotním postižením, vyučuje na katedře psychologie Filozofické fakulty UK. V roce 1995 obdržel z rukou prezidenta republiky ocenění za podíl na realizaci projektů Výboru dobré vůle Olgy Havlové. V roce 2003 mu byla udělena medaile Aktion Sonnenschein za úsilí v oblasti integrace dětí s postižením u nás i v zahraničí. V roce 2007 obdržel výroční cenu ministra zdravotnictví za rozvoj zdravotně sociální péče.

Musíte být přihlášeni k přidávání komentářů. Přihlašovací jméno a heslo obdržíte na Váš mail. Žádosti o přístup na web posílejte na adresu uvedenou v kontaktech. Děkujeme za Vaše příspěvky.