28. 03. 2018, 13:35

Báseň Duze od PhDr. Jaroslava Šturmy

Před několika dny jsme oslavili deváté výročí Duhy. Na malé setkání jsme pozvali i jejího dlouholetého přítele a podporovatele PhDr. Jaroslava Šturmu. Pan doktor přijet bohužel nemohl, ale poslal nám báseň:

Nad Hořicemi Duha září

V líbezném kraji pod Zvičinou.

Těm, jež zlá nemoc, trpké stáří

hrozí, že o samotě zhynou,

 

přináší vřelý dotek světla

a rozněcuje naději,

by ve vyprahlém těle vzkvetla.

Ty paprsky je zalejí

 

A Duha vloží balzám v rány,

přináší pohlazení

ve chvíli, kdy jsou duše zvány

k života završení.

 

A jako matka, která dítě

svým tělem před ranami chrání,

Když schází na úbytě,

něžně je chová v dlani,

 

Ty, Duho barev sedmi,

zde v Podzvičinském kraji

vždy vlnu lásky vzedmi

a doprovázej k ráji

 

ty, kterým den se setmí.

A když je bolest krájí,

jistotu, že jsou dětmi,

že v nebi Otce mají,

 

Jim vtiskni do vědomí:

Čeká je náruč Matky.

Kde rozbit na atomy

pozemský osud vratký,

 

zažívá proměnění

na prahu věčnosti.

Už více smutku není.

V duhové pestrosti

 

došel jsi do plnosti.

Tu postavíš svůj stan

a na tom není dosti:

Naplnils Boží plán.

PhDr. Jaroslav Šturma - je dětský psycholog, předseda Českomoravské psychologické společnosti. Věnuje se zejména dětem se zdravotním postižením, vyučuje na katedře psychologie Filozofické fakulty UK. V roce 1995 obdržel z rukou prezidenta republiky ocenění za podíl na realizaci projektů Výboru dobré vůle Olgy Havlové. V roce 2003 mu byla udělena medaile Aktion Sonnenschein za úsilí v oblasti integrace dětí s postižením u nás i v zahraničí. V roce 2007 obdržel výroční cenu ministra zdravotnictví za rozvoj zdravotně sociální péče.

Načítání stránky