Podporují nás

Poděkování

Níže uvedený dopis nás všechny velmi potěšil. V době, kdy nás nepodporuje ani Ministerstvo zdravotnictví ani zdravotní pojišťovny a vzhledem ke korona krizi ubývají sponzoři, nám dávají naši pacienti a jejich rodiny sílu jít dál. MUDr. Pavel Sieber, ředitel …………………………………………………………………………………………………………………………… Vážený pane řediteli domácí hospicové péče Duha, skvělá paní doktorko, naše milované sestřičky, čas utíká […]

Z doprovázení

„Můžete mi pomoci zemřít? Už dlouho jsem hledala na vás nějaký kontakt. Vím, že jste založila domácí hospic, ale v našem městě taková služba chybí a já se bojím, co se mnou bude dál. S rakovinou plic a kostními metastázami se léčím několik let, ale má nemoc postupuje. Nechci umírat v bolesti a mám obavu, […]

Domácí hospic v Semilech

Moje cesta k založení domácího hospice není nijak výjimečná. Pracuji jako sestra na ARU a vidím tam spoustu lidí, kteří umírají za ( nyní už barevnou) plentou, sami, bez svých blízkých. Někteří blízcí našich pacientů mi říkali, že by rádi o tatínka, manželku, dceru,…pečovali doma, ale sami to nezvládnou.

Videominutky s Janou Sieberovou

youtu.be/oFlHQAoYSM8

Postupně budeme přidávat jednotlivá videa, najdete je na stránkách Youtube.

Domácí hospicová péče přijímá pacienty do péče

Domácí hospicová péče přijímá dál pacienty do péče. Je možné nás kontaktovat na telefonním čísle 773652844. Jana Sieberová

Jedenáct let od založení Domácího hospice Duha v Hořicích

Vážení přátelé, I v této tak náročné době nelze nevzpomenout na výročí založení Domácího hospice Duha dne 25. 3. 2009. Za jedenáct let poctivé služby se nám podařilo vybudovat s celým pracovním týmem a s mnoha dobrovolníky solidní zázemí pro poskytování domácí hospicové péče v areálu Městské nemocnice v Hořicích, vybavit se kompenzačními pomůckami, otevřít pobočku ve Vrchlabí […]

Pravidla pro pracovníky hospiců

16. 3. 2020 12 DOPORUČENÍ PRO DOMÁCÍ HOSPICOVOU PÉČI V ČR vzhledem k náročné epidemiologické situaci doporučujeme řídit se těmito pravidly: 1) do odvolání zastavit příjem klientů odlehčovacích služeb 2) zajistit zákaz vstupu na Vaše pracoviště komukoliv bez roušky 3) zajistit, aby zaměstnanci hospiců nevstupovali do domácnosti pacienta bez roušky či ochranného štítu a bez […]

Opatření vzhledem ke karanténě ze dne 16.3. 2020

Od 16.3. 2020 do odvolání platí vstup do kontaktního pracoviště Domácího hospice Duha v Hořicích pouze v roušce. Jana Sieberová

Půjčovna kompenzačních pomůcek uzavřena od 16.3. 2020

Vážení, vzhledem k vyhlášené karanténě se uzavírá do odvolání půjčovna kompenzačních pomůcek. Případné dotazy vyřídíme v pracovní dny od 8:00 – 10: 00 hodin. Kontaktujte nás na tel.č.: 733741594. Děkujeme za pochopení. Jana Sieberová

Z doprovázení

Naše nová pacientka, s komplikovanou onkologickou diagnózou, mne při první návštěvě požádala o přivolání kněze. Prožívala panickou úzkost z nadcházející smrti. V odpoledních hodinách jsem navštívila tuto ženu s knězem a ona při krátkém obřadu přijala svátost křtu, svátost pro nemocné a eucharistii. Její oči se proměnily a projasnily v jednom jediném, posvátném okamžiku odvěké […]

Pochopení a blízkost

Velkým podporovatelem domácích hospiců byl pan kardinál Miloslav Vlk. Napsal, že Hořice jsou místem, odkud snahy hospicového hnutí vyzařují do celých Čech a dále. Kvůli tomu do Duhy opakovaně přijížděl. Říkal, že Duha je nositelkou domácích hospiců, a že je schopna za tuto věc bojovat a posouvat jí vpřed. Přál si, aby se podařilo zažehnout […]

Vytvořit síť domácích hospiců

Mnoho let jsem měla na nástěnce v hospici větu zakladatelky hospiců MUDr. Marie Svatošové z roku 2008: „Jsme někde v půli cesty. Lůžkové hospice je třeba doplnit hustou sítí domácích hospiců.“ A v této době se rodila právě Duha. Nemůžeme hovořit pouze o výhodě domácích hospiců, ale o nutnosti spolupráce s hospici lůžkovými. Jistě si […]

Domácí hospicová péče

Domácí hospicová péče není cesta jasně vytyčená. Roste a zapouští kořeny v místě, kde hospic působí a nabízí své služby. Pomáhá měnit společnost, vzbuzuje solidaritu. Není to cesta jednoduchá. Proměna prostředí ve smyslu pochopení filosofie služby domácích hospiců, vyžaduje čas a stálé úsilí ve službě umírajícím lidem a jejich rodinám. Během let jsem objevovala překážky, […]

Beseda v Miletíně dne 27.2.

Srdečně Vás všechny zveme na besedu s Janou Sieberovou z Domácího hospice Duha v Hořicích, která se uskuteční v Miletíně, dne 27.2. 2020 od 16:00 hodin, v místní knihovně. Hovořit budeme o křehkosti lidského života, o přijetí a pochopení jeho závěru, o zvláštní kráse a lidství, které je v každém z nás.

Vánoční přání

Drazí přátelé, jménem Domácího hospice Duha vám přeji příjemný a laskavý čas vánočních svátků. Kéž jsou pro vás povzbuzením, radostí, štěstím a útěchou. Kéž jsou jedinečné, jako naše životy a jejich vteřiny. Nikdy se už nevrátí a my se musíme učit ocenit krásu každé z nich. S velkou pokorou a úctou píšu tyto řádky jménem […]

Poděkování Městu Lázně Bělohrad

Děkujeme za opakovanou podporu města Lázně Bělohrad. Z dotace jsme tak mohli zakoupit kyslíkové masky, obaly k postranicím polohovacích postelí, dále jsme zakoupili PHM a pojištění pro jedno z našich aut pro zdravotní sestry. Děkujeme.

Cesta na Slovensko

Přijala jsem pozvání přednášet téma domácí hospicové péče v Levicích, od paní Moniky Mojžíšové, která se rozhodla před půl rokem opustit oddělení ARO, kde pracovala jako zdravotní sestra. Tato žena založila domácí hospic a snaží se o rozvoj péče ve městě Levice a okolí.

Rozhovor

Co je domácí hospic Duha a jaká je náplň Vaší pracovní činnosti? Domácí hospic Duha je zdravotně sociální zařízení, které pomáhá rodinám pečovat o své blízké v závěrečném období jejich života. Garantuje, že nemocný nebude netrpět fyzickou bolestí, bude respektována jeho důstojnost a v posledních chvílích života nebude sám. Tým tvoří zdravotní sestry, lékaři, sociální […]

Konference v Poslanecké sněmovně

Dne 8.10. 2019 jsem se zúčastnila konference v Poslanecké sněmovně k připravovanému zákonu eutanázie v České republice. Přináším vám zde text svého sdělení. Jako zdravotní sestra, pracuji ve zdravotnictví 35 let, z čehož 25 let na oddělení ARO a 10 let v Domácím hospici Duha, který jsem založila v roce 2009 z důvodu nedostatečné péče […]

Beseda v Lomnici nad Popelkou

Dne 22.10. 2019 se uskuteční beseda pro širokou veřejnost v Lomnici nad Popelkou nad tématem domácí hospicová péče od 16:00 hodin. Srdečně zveme k účasti! Jana Sieberová