Podporují nás

Adventní zamyšlení

Adventní věnec

Vážení přátelé,

doba adventní je dobou, kdy se snažíme sami ponořit do ticha v očekávání Vánoc, ale také dobou bilanční, kdy hodnotíme celý uplynulý rok.

Domácí hospic Duha a jeho zaměstnanci se snaží přinášet více než šest let umírajícím pacientům nejen hospicovou paliativní péči, ale především lásku a naději. Hospicová péče, s kterou vcházíme do jejich domovů, je podpořená Vámi všemi, kteří nám pomáháte jakýmkoliv způsobem, finančně, dobrovolnicky, osvětově.

Duha tvoří v současné době široké společenství, kde má své místo zdravotně sociální tým, přátelé hospice a pozůstalí, kteří se v Duze setkávají každý měsíc. Tato setkávání napomáhají rodinným příslušníkům žít se ztrátou svých blízkých a rozšiřují jejich sociální vazby.

Pracovní tým se v tomto roce rozrostl o zdravotního bratra Vojtěcha Poláka, který nahradil zdravotní sestru Gabrielu, asistentku ředitele Zdislavu Černochovou, Dominika Golda, který vypomáhá jako dobrovolník a Jakuba Holmana, který nastoupil na pozici fundraisera.

Hospicová služba je i nadále financována víceméně z darů jednotlivců, nadací a drobných firem. Oslovujeme stále nové potencionální dárce a také všechny nadace, které pomáhají neziskovému sektoru. Za všechny dary hmotné i nehmotné velmi děkujeme.

Snažíme se o budování mostů nejen v oblasti zdravotnictví, sociálních služeb, ale o pochopení a přijetí této specifické služby v celé naší společnosti. Vždyť smrt je stále více odsouvána do anonymního prostředí nemocnic a vytlačována z podvědomí lidí. Nicméně desítky rodin, které v průběhu šesti let využily služeb Domácího hospice Duha, sami dnes hovoří o daru času, který vnímali u lůžek svých blízkých.

Děkujeme v tomto období zvlášť našim zesnulým i nynějším pacientům za jejich čestnou cestu, kam bylo dovolenou vstoupit i nám. Děkujeme všem rodinám, které se rozhodly jít proti proudu dnešní doby a pečovaly s naší pomocí o své blízké doma. Děkuji také celému širokému týmu Domácího hospice Duha za jejich láskyplnou službu a všem přátelům z ostatních domácích hospiců v ČR, s kterými si můžeme navzájem pomáhat a nést všechny radosti i starosti společně.

Požehnaný Advent Vám všem!

Za tým Domácího hospice Duha v Hořicích,

Jana Sieberová

Musíte být přihlášeni k přidávání komentářů. Přihlašovací jméno a heslo obdržíte na Váš mail. Žádosti o přístup na web posílejte na adresu uvedenou v kontaktech. Děkujeme za Vaše příspěvky.