Podporují nás

Město Hořice Královéhradecký kraj NF AVAST Nadace Agrofert Lesy ČR Biskupství královéhradecké Nadace KB Jistota Domácí hospic Duha Výbor dobré vůle Kubištovy Hořické trubičky - JANKA Nadační fond Pepina Strix Hořice Kimtex Petráčkovy hořické trubičky Město Nová Paka Město Lázně Bělohrad CWS boco Michal Súkup

Adventní zamyšlení

Adventní věnec

Vážení přátelé,

doba adventní je dobou, kdy se snažíme sami ponořit do ticha v očekávání Vánoc, ale také dobou bilanční, kdy hodnotíme celý uplynulý rok.

Domácí hospic Duha a jeho zaměstnanci se snaží přinášet více než šest let umírajícím pacientům nejen hospicovou paliativní péči, ale především lásku a naději. Hospicová péče, s kterou vcházíme do jejich domovů, je podpořená Vámi všemi, kteří nám pomáháte jakýmkoliv způsobem, finančně, dobrovolnicky, osvětově.

Duha tvoří v současné době široké společenství, kde má své místo zdravotně sociální tým, přátelé hospice a pozůstalí, kteří se v Duze setkávají každý měsíc. Tato setkávání napomáhají rodinným příslušníkům žít se ztrátou svých blízkých a rozšiřují jejich sociální vazby.

Pracovní tým se v tomto roce rozrostl o zdravotního bratra Vojtěcha Poláka, který nahradil zdravotní sestru Gabrielu, asistentku ředitele Zdislavu Černochovou, Dominika Golda, který vypomáhá jako dobrovolník a Jakuba Holmana, který nastoupil na pozici fundraisera.

Hospicová služba je i nadále financována víceméně z darů jednotlivců, nadací a drobných firem. Oslovujeme stále nové potencionální dárce a také všechny nadace, které pomáhají neziskovému sektoru. Za všechny dary hmotné i nehmotné velmi děkujeme.

Snažíme se o budování mostů nejen v oblasti zdravotnictví, sociálních služeb, ale o pochopení a přijetí této specifické služby v celé naší společnosti. Vždyť smrt je stále více odsouvána do anonymního prostředí nemocnic a vytlačována z podvědomí lidí. Nicméně desítky rodin, které v průběhu šesti let využily služeb Domácího hospice Duha, sami dnes hovoří o daru času, který vnímali u lůžek svých blízkých.

Děkujeme v tomto období zvlášť našim zesnulým i nynějším pacientům za jejich čestnou cestu, kam bylo dovolenou vstoupit i nám. Děkujeme všem rodinám, které se rozhodly jít proti proudu dnešní doby a pečovaly s naší pomocí o své blízké doma. Děkuji také celému širokému týmu Domácího hospice Duha za jejich láskyplnou službu a všem přátelům z ostatních domácích hospiců v ČR, s kterými si můžeme navzájem pomáhat a nést všechny radosti i starosti společně.

Požehnaný Advent Vám všem!

Za tým Domácího hospice Duha v Hořicích,

Jana Sieberová

Musíte být přihlášeni k přidávání komentářů. Přihlašovací jméno a heslo obdržíte na Váš mail. Žádosti o přístup na web posílejte na adresu uvedenou v kontaktech. Děkujeme za Vaše příspěvky.