Podporují nás

Kurz pro dobrovolníky v pastorační péči o nemocné

Biskupství královéhradecké opět otevírá kurz pro dobrovolníky v pastorační péči o nemocné.

Kurz pro dobrovolníky v pastorační péči o nemocné

Již od 3. 2. započne v prostorách Centra domácí hospicové péče v Hořicích „Kurz pro dobrovolníky v pastorační péči o nemocné“, který ve spolupráci s Domácím hospicem Duha pořádá Biskupství královéhradecké. Zájemci o kurz se stále mohou hlásit na adresu hospice.

Kurz pro dobrovolníky v pastorační péči o nemocné

Biskupství královéhradecké otevírá kurz pro dobrovolníky v pastorační péči o nemocné.

Slavnostní ukončení Kurzu pro dobrovolníky v pastorační péče o nemocné

Drazí přátelé, dne 5. 4. 2018 se na Biskupství královéhradeckém uskutečnilo slavnostní ukončení Kurzu pro dobrovolníky v pastorační péči o nemocné za přítomnosti královéhradeckého biskupa J. Exc. Mons. JUDr. Ing. Jana Vokála, JU.D., Jana Paseky, biskupského vikáře pro pastoraci, Jany Sieberové a Zdislavy Polákové z Domácího hospice Duha v Hořicích.

Kurz duchovní péče 17.2.

Dne 17.2. se uskuteční v Domácím hospici Duha od 9.00- 15.00 hodin pokračování Kurzu pro dobrovolníky v pastorační péči o nemocné. Přednášet budou P. Pavel Rousek, Mgr. Eliška Zapletalová /ekumenismus v duchovní péči/ a Mgr. Magdaléna Kolátorová /sociální problematika/.

Kurz duchovní péče zahájen

Drazí přátelé, dne 3. 2. 2018 se v Domácím hospici Duha v Hořicích uskutečnilo slavnostní zahájení Kurzu pro dobrovolníky v duchovní péči za přítomnosti J.E. Mons. Josefa Kajneka, Jana Paseky, biskupského vikáře pro pastoraci, MUDr. Michala Hrnčiarika, Pavla Rouska, hospicového kaplana, Jany Sieberové a Zdislavy Polákové. Máme důvod k radosti, neboť se do kurzu přihlásilo 25 účastníků z měst Česká […]

Výhledy mobilního hospice Duha

Hospicové občanské sdružení Duha v Hořicích bylo založeno 16.4. 2009. Od počátku usiluje o zajištění kvalifikované pomoci nemocným s pokročilým onkologickým onemocněním a umírajícím v posledních fázích života s důrazem na domácí hospicovou péči poskytovanou pacientům v jejich vlastním sociálním prostředí. Sdružení získalo do 15 letého pronájmu nevyužívaný objekt v areálu nemocnice v Hořicích. Po […]