Podporují nás

Vážení a drazí přátelé,

dovoluji si vám tímto představit svou druhou knihu Naděje na konci cesty, která vypovídá o skutečnosti, že domácí hospicová péče v naší společnosti má své opodstatněné místo a předává svědectví odvážných žen a mužů, kteří se rozhodli toto náročné povolání vykonávat.

V některých regionech, zvlášť ve venkovských oblastech, nejsou domácí hospice poskytující paliativní péči téměř k dispozici. Proto by měli být vytvořeny regionální sítě, jejichž cílem by bylo poskytování paliativní péče tak, aby se zajistila jejich dostupnost.

Uvědomuji si, že moderní medicína vytěsňuje soucit s umírajícím člověkem, který většinově odchází sice v nemocnicích špičkově vybavených, ale v samotě, bolestech a zavržení. Přitom ve smrti potřebujeme být chráněni láskou, soucitem a důstojností k životu na jeho konci.

Domácí hospicová péče stále nemá dostatečně vhodné legislativní ukotvení a vyřešené zdroje financování. Týmy domácích hospiců jsou většinově odkázány na dary jednotlivců, či drobných grantů. Dále je třeba podotknout, že žijeme v době doutnajících diskusí o legalizaci euthanasie. Důvody otevírání otázek o ukončení života, jsou zcela jasné. Dnešní medicína umí prodlužovat životy, ale zároveň poukazuje na skutečnost, že staří lidé jsou vnímáni jako zátěž nejen pro rodiny, ale pro celou společnost.

Domácí hospice, které vznikají, jsou odpovědí na tíživou situaci umírajících lidí a jsou inspirovány hlubokou touhou a láskou změnit jejich nelichotivé podmínky a také podpořit odborně a lidsky rodiny, které se rozhodnou o své blízké pečovat.

Domácí hospic Duha v Hořicích by nemohl předávat naději, pokud by jeho tým nebyl ukotven v hlubokém duchovním životě, ve sjednocení s Bohem. Duha není jenom společenstvím lidí, kteří poskytují kvalitní hospicovou péči, ale je mnohem více: je způsobem křesťanského společenství, jehož středem a srdcem je umírající člověk a jeho rodina podle věty Ježíšovy: „Cokoliv jste udělali pro jednoho z těchto mých nepatrných bratří, pro mne jste udělali“ (Mt 25, 40).

Přijměte tedy touto mou knihou velké poděkování vám všem za vnuknutí zřídit domácí hospic v dalších městech. Děkuji všem dobrodincům, kteří finančně a hmotně domácím hospicům pomáhají a podporují. Děkuji všem ředitelům, lékařům, zdravotním sestrám, sociálním pracovníkům, kaplanům a dobrovolníkům, kteří vydávají svědectví křesťanské lásky umírajícím lidem.

A vyslovuji závěrem přání, nechť vznikají další domácí hospice, ale také právní úpravy, které zajistí dostupnost a financování tohoto druhu péče.

K tomu ať nám Pán Bůh žehná.

Jana Sieberová

P.S.: Knížku je možné zakoupit si v Duze od 11.4. 2018

Musíte být přihlášeni k přidávání komentářů. Přihlašovací jméno a heslo obdržíte na Váš mail. Žádosti o přístup na web posílejte na adresu uvedenou v kontaktech. Děkujeme za Vaše příspěvky.