Podporují nás

25.3.2011 HOS Duha slaví dva roky činnosti

       Vážení přátelé,

    před dvěma lety, 25. 3. 2009, jsme se sešli u příležitosti začátků vzniku Hospicového občanského sdružení Duha. Základní kámen posvětil Mons. Dominik Duka, biskup královéhradecký,dnešní arcibiskup pražský, který s důvěrou podpořil začátek naší služby ve prospěch těžce nemocných a umírajících.

zaplněný Radniční sál

   Tehdejší malé seménko domácí hospicové péče v našem regionu se postupně rodí, jak poznáváme, do projektu se širokou odezvou. Je to především díky tomu, že v Hořicích vzniklo  společenství lidí opravdu dobré vůle, které svým přičiněním a podle svých možností pomáhají našim nemocným, aby mohli trávit své poslední chvíle v domácím prostředí, obklopeni láskou své rodiny. Je to společenství založené na principech solidarity.  

     Za dva roky v Hořicích vyrostlo Centrum domácí hospicové péče v pavilonu Městské nemocnice, které prošlo nutnými rekonstrukčními prácemi a již plně slouží nemocným, jejich rodinám a našim obyvatelům.

     Bez zdravotnických pomůcek, jako jsou polohovací lůžka, kyslíkové přístroje a řada dalších, by nebyla péče o umírajícího pacienta doma často vůbec možná. Půjčovna také nabízí drobné kompenzační pomůcky vhodné na přechodnou dobu k rehabilitaci většinou po úrazových stavech nemocným.  Díky všem laskavým místním i okolním sponzorům máme půjčovnu již plně vybavenou.

     Postupně také vrůstáme s  hospicovou službou do naší společnosti a našeho zdravotnického systému. Hořicím se říká město kamenné krásy. Kdysi jej někdo pojmenoval městem kamenných srdcí, která se  však postupně proměňují na srdce vřelá a ochotná k hluboce lidské  pomoci. Děkujme za to!  

                                           Jana Sieberová    HOS Duha Hořice

Musíte být přihlášeni k přidávání komentářů. Přihlašovací jméno a heslo obdržíte na Váš mail. Žádosti o přístup na web posílejte na adresu uvedenou v kontaktech. Děkujeme za Vaše příspěvky.