Podporují nás

Přednáška Jany Sieberové ve Špitálku Velké Meziříčí

Dne 15. 10. 2020 se ve Špitálku Velké Meziříčí uskuteční přednáška Jany Sieberové na téma domácí hospicová péče. Přednáška se bude zaměřovat na praktické a etické otázky v období umírání a smrti. Jak zmírnit bolest, utrpení, zachovat důstojnost, citlivost a empatickou komunikaci s umírajícím a jeho rodinou. Přednášce předchází mše svatá od 16ti hodin.

Josef Maxmilián Knap pro hospic

Dne 17.09.2020, se uskutečnila vernisáž prací diplomantů Akademie výtvarných umění. Jedním z nich byl Josef Maxmilián Knap, z týmu Hořického sochařského symposia. Pepa navštěvoval náš hospic v prvních letech jeho existence, když studoval na hořické Střední uměleckoprůmyslové škole sochařské a kamenické. Zkušenost z Duhy ho natolik oslovila, že téma přirozené smrti zpracoval ve své diplomové […]

Jana Sieberová: „Kontakt s umírajícími nás mění. U jejich lůžek lidsky zrajeme a dostáváme dary“

Rozhovor s Janou Sieberovou v pořadu Hradeckého rozhlasu: https://hradec.rozhlas.cz/jana-sieberova-kontakt-s-umirajicimi-nas-meni-u-jejich-luzek-lidsky-zrajeme-a-8296863?player=on#player

Poděkování

Níže uvedený dopis nás všechny velmi potěšil. V době, kdy nás nepodporuje ani Ministerstvo zdravotnictví ani zdravotní pojišťovny a vzhledem ke korona krizi ubývají sponzoři, nám dávají naši pacienti a jejich rodiny sílu jít dál. MUDr. Pavel Sieber, ředitel …………………………………………………………………………………………………………………………… Vážený pane řediteli domácí hospicové péče Duha, skvělá paní doktorko, naše milované sestřičky, čas utíká […]

Konference: Současnost a perspektiva sociální péče ‚2020

2. 9. – 4. 9. 2020 se uskuteční v Litomyšli konference „Současnost a perspektiva sociální péče ve společnosti 21. století“. Za Domácí hospic Duha bude přednášet sociální pracovnice Mgr. Magdaléna Kolátorová, na téma: Pozůstalí v domácí hospicové péči.

Založení domácího hospice v Semilech

24. 9. 2020 se uskuteční slavnostní požehnání nově vznikajícího Domácího hospice 14 pomocníků v Semilech, Mons. Janem Baxantem, biskupem litoměřickým. Slavnosti se zúčastní za Domácí hospic Duha Mgr. Magda Kolátorová a Mgr. Jakub Holman, KLJ. Jsme vděční za další domácí hospic! Čestným hostem celého setkání bude zakladatelka hospicové péče v ČR, MUDr. Marie Svatošová. 

Přednáška na VOŠZ a SZŠ v Hradci Králové

Dne 18.9. bude přednášet téma paliativní a hospicové péče na Zdravotnické škole v Hradci Králové Jana Sieberová. Těší nás zájem vyučujících a studentů o tuto problematiku.