Podporují nás

Dar péče

V třetím zastavení se u otázky daru se Jana Sieberová zamýšlí nad darem péče, který ji naplňoval a naplňuje život. Co je to pečovat? Jaká má být péče, aby byla péčí – a ne škodlivými akty, které zhoršují stav nemocného? Neměli bychom se tázat, čím obohatíme nemocného a čím nemocný obohatí nás?

Poděkování stavebninám BESTA

Děkujeme stavebninám BESTA za srdečné přijetí, které se dostalo naší společnosti během pátečních oslav vzniku tohoto podniku. Děkujeme též za veškerou podporu a finanční dar, který byl coby výtěžek z oslav věnován právě Duze!

20 let stavebnin BESTA a benefice pro Duhu

Stavebniny BESTA slaví letos 20. narozeniny! Součástí oslav, které proběhnou 27. 9. 2019 v areálu stavebnin BESTA v Hořicích – bude benefice, které se podnik rozhodl věnovat našemu hospici! Velice děkujeme za tuto podporu a srdečně všechny zveme.

Jana Sieberová na cestě se seminaristy

Doprovázení umírajících, péče o nemocné, každodenní život s Bohem… to jsou cenné a neopakovatelné životní zkušenosti, které můžete předávat. Třeba i během společného cestování. Jana Sieberová byla požádána, aby doprovázela skupinu seminaristů na jejich cestě do kláštera Betlémských mnišek. Více informací v přiloženém článku.

Podvečerní posezení s Janou Sieberovou

Městské muzeum Hořice pravidelně do svých prostor zve zajímavé osobnosti na besedu. 25. 9. od 18:30 bude hostem Jana Sieberová. Všichni jste srdečně zváni!

Duha na dalším ročníku Královéhradeckých ošetřovatelských dnů

Ve dnech 12. – 13. 9. 2019 se konaly již XXV. královéhradecké ošetřovatelské dny. Odborný program byl tentokráte zaměřen především na ošetřování stomií. Domácí hospic Duha se zde opět prezentoval se svým stolkem a vlastní přednáškou zdravotní sestry Lucie Kalenské (z pobočky ve Vrchlabí) na téma “ Specifika a problematika ošetřování stomií u onkologicky nemocných […]

Dar odchodu viděný z Hořicka

V prvním zastavení u tématu daru se Jana Sieberová zaobírala darem života. Nyní se dotýká daru odchodu. Může něco takového existovat? Jana vychází z logiky – že na světě je počátek a také konec. Když se blížíme ke konci, máme zájem paradoxně žít a toužíme po věčnosti – jak je utvořena naše duše. Jana Sieberová […]

Duchovní obnova pro zdravotníky a pomáhající profese

Jakákoliv profese si žádá odpočinek a vnitřní restart. Člověk však není stroj, který by bylo možné prostě pouze vypnout a zapnout. Duchovní obnova pro zdravotníky a pomáhající profese nabízí toto potřebné „zastavení se“…

Přednáška Jany Sieberové pro klub seniorů

26. 9. 2019 od 14 hodin se uskuteční přednáška Jany Sieberové pro klub seniorů Senioři ČR, z.s. – Městskou organizaci Hradec Králové. Hlavním tématem přednášky bude vyprávění o desetiletém příběhu Domácího hospice Duha.

Přednáška Jany Sieberové ve Skutči

V rámci Farního dne ve Skutči, který se koná 7. 9. od 16 hodin, se uskuteční přednáška Jany Sieberové na téma poskytování domácí hospicové péče a doprovázení blízkých.

SOUČASNOST A PERSPEKTIVA SOCIÁLNÍ PÉČE VE SPOLEČNOSTI 21. STOLETÍ

Domácí hospic Duha zve všechny pracovníky v sociálních službách na konferenci pořádanou Pardubickým krajem a městem Litomyšl. 4. – 6. 9. 2019. 6. 9. se v rámci konference uskuteční dvě přednášky Jany Sieberové. Témata: Domácí hospicová péče; Kulturní a duchovní aspekty péče o pacienty v konečné fázi života