Podporují nás

Letem Asociačním světem

Výběry z bohatého života českých hospiců přináší další číslo občasníku Letem Asociačním světem.

Ze života hospice

Jednoho dne se na mne telefonicky obrátila onkologicky nemocná žena s prosbou, zda bych jí nepomohla dobře zemřít. Bydlela ode mne asi sto kilometrů daleko a v dosahu nebyla dostupná hospicová péče. S pokročilou rakovinou bojovala dlouhé roky. Byla statečná, moudrá a citlivá. Poznávaly jsme se jako dvě ženy, manželky a matky. Nevnímaly jsme pocity […]

Citlivá komunikace

Někdy si rodinní příslušníci myslí, že je vhodnější nemocného člověka neinformovat o jeho zhoršujícím se zdravotním stavu. Až hmatatelně vnímáte v jejich postojích úzkost a strach. Sdělit umírajícímu člověku citlivé a pravdivé informace, je velké umění komunikace. Každý z lékařů, zdravotních sester, sociálních pracovníků, si je vědom skvělých pokroků medicíny. Ta však nedokáže smrt zcela […]

Ze života hospice

Rozhodnutí odmítnout onkologickou léčbu, je krok odvážný. Setkáváme se občas s těmito nemocnými a doprovázíme je na jejich cestě. Velmi důležitý je první rozhovor a vstup do rodiny, kde nemocný žije. Pohled do očí, dotek, upřímný zájem a společné hledání cesty, která je před námi. Nastavení léčby bolesti a dodání kompenzačních pomůcek je samozřejmostí. Dívám […]

Beseda v Kutné Hoře

Dne 28. 7. 2019 se uskutečnila beseda v Kutné Hoře nad tématem – Domácí hospicová péče a její rozvoj v tomto regionu. Děkuji za pozvání a možnost podělení se o zkušenosti. Domácí hospice se rodí zdola, v srdcích lidí, kteří cítí povolání do služby umírajícím lidem. Většinou mají za sebou osobní zkušenost se smrtí, nebo […]