Podporují nás

Domácí hospic

Domácí hospicovou péčí často pomáháme v rodinách najít dar zvláštní krásy a jedinečnosti každého člověka v jeho přirozeném konci. Skrze lásku s praktickou zdravotně sociální službou, dochází ke zmírnění utrpení, které je spojené se smrtí. V tomto spočívá dar hospicové služby, kterou vykonáváme navzdory všem překážkám v jejím poskytování a rozvoji. Toto spojení mezi nemocným, […]

Přednáška pro Urologickou kliniku Fakultní nemocnice Hradec Králové

Firma Forsapi ve spolupráci s Urologickou klinikou FN a LF UK v Hradci Králové pořádá urologický seminář pro zdravotníky. Na téma „Deset let zkušeností s poskytováním domácí hospicové péče“ přednáší Jana Sieberová.

Velikonoční přání

Přejeme všem požehnané Velikonoce a radostné jarní dny! Vaše Duha

Výstava obrázků a fotografií ze soutěže

Do naší fotografické a výtvarné soutěže dorazilo velké množství nádherných děl. Všechny si je nyní můžete prohlédnout na výstavě na hořické radnici.

Domácí hospic

  Dříve lidé umírali běžně doma, v kruhu svých blízkých. V dnešní době většina umírajících pacientů tráví své poslední dny v nemocnicích, často v samotě a opuštěnosti. Během posledních deseti let vznikají domácí hospice, které jsou schopné rodinám umírajících lidí odborně pomoci. Hospic nemocnému garantuje, že nebude trpět nesnesitelnou bolestí, bude respektována jeho lidská důstojnost […]

Přednáška na LF v Hradci Králové

Dne 16.4. 2019 se uskuteční přednáška s tématikou domácí hospicové péče pro pátý ročník mediků na LF v Hradci Králové. Přednášející MUDr. Pavel Sieber a Jana Sieberová se podělí o své zkušenosti.

Přednáška v Kroměříži

Dne 9.-10. 4. 2019 se uskuteční přednáška s tématikou domácí hospicové péče v Kroměříži pro pracovníky Charity. Přednášející Jana Sieberová se podělí o zkušenosti z doprovázení umírajících lidí.

Setkání zdravotníků v Prešově

Ve dnech 4.4.-7.4. 2019 se uskutečnilo již druhé setkání zdravotníků a ostatních pomáhajících profesích v Prešově na Slovensku. Hojná účast potvrdila, že zdravotníci se potřebují nejen scházet na odborných seminářích, kde si předávají své zkušenosti, ale také potřebují opustit své pracoviště, aby načerpali zdroj síly a odpočinku. Duchovní obnovu v Prešově v exercičním domě u […]

Duha oslavila 10 let

Reportáž z oslav 10 výročí a fotografie od Libora Duška.

Poděkování NF Atýsek

Děkujeme Nadačnímu fondu Atýsek z Brna za jejich opakovanou finanční podporu našeho hospice. Finanční příspěvky byly použity na nákup zdravotních a kompenzačních pomůcek pro naše pacienty. Tentokrát bude dar použit na nákup pracovního oblečení pro zdravotní sestřičky. Děkujeme.