Podporují nás

Setkání domácích hospiců 2018 – rozhovor

Již pátý ročník Setkání domácích hospiců se uskutečnil na Diecézním centru mládeže Vesmír. Celá akce vzešla z původní myšlenky a iniciativy kardinála Miloslava Vlka. Realizace se chopil Domácí hospic Duha. Čím je toto setkání výjimečné a proč se vlastně koná? Na to již odpovídá v našem rozhovoru zakladatelka Duhy – Jana Sieberová.

Článek naší pacientky v časopise Puls

V časopise města Vrchlabí Puls vyšel článek naší pacientky – paní Karpíškové. Článek si můžete přečíst zde: http://www.muvrchlabi.cz/assets/File.ashx?id_org=18630&id_dokumenty=6073

Uskutečnila se vernisáž výstavy Škola Michael for Mamma HELP

Spolu se zasedáním hořického zastupitelstva proběhla v pondělí 23. dubna ve foyer Divadelního sálu na radnici vernisáž výstavy uměleckých fotografií s námětem ženských aktů poznamenaných rakovinou prsu. Autory jsou studenti školy Michael, kteří je vytvořili pro sdružení Mamma Help, z. s., jež dlouhodobě pomáhá ženám s tímto onemocněním.

Poděkování obcím

Domácí hospic Duha je v současnosti schopen poskytovat služby domácí hospicové péče dojížděním až do 150 obcí. Jsme vděční, jak velikou pozitivní odezvu na naši přítomnost nalézáme u jejich obyvatel, u starostů, místostarostů i dalších představitelů. Řada z nich nás v posledních měsících podpořila finančním darem, poskytnutím informačních prostor nebo přáním úspěchu. Děkujeme obci Prosečné, že krom […]

Duha děkuje

V neděli 15. dubna uspořádala farnost Panny Marie Sněžné v Praze sbírku na náš hospic. Vybralo se 27 034 Kč. Všem dárcům děkujeme nejen za finanční částku, kterou darovali, ale také za jejich otevřená srdce a zájem o tuto službu!

Rozhovor se slovenským nemocničním kaplanem Jurajem Jendrejovským

Odkaz na celý rozhovor zde: https://www.slovoplus.sk/clanok/nemocnicny-kaplan-juraj-jendrejovsky-rozhovor

Křest knížky Jany Sieberové „Naděje na konci cesty“

Městská knihovna Hořice a Domácí hospic Duha, o.p.s. srdečně zvou na slavnostní křest knížky Jany Sieberové „Naděje na konci cesty – Další příběhy hospice Duha“. Kniha volně navazuje na autorčinu prvotinu s názvem „Hospic – Příběh naplněné naděje“. Kmotrou nové knížky bude MUDr. Marie Svatošová, zakladatelka hospicového hnutí v ČR. Křest knížky se uskuteční  17. 5., od 17:30 […]

Výstava fotografií ŠKOLA MICHAEL for MAMMA HELP

Zveme vás na výstavu fotografií ŠKOLA MICHAEL for MAMMA HELP. Žena a rakovina prsu – jak toto téma vidí, vnímá a cítí mladá generace fotografů-studentů Střední a Vyšší odborné školy reklamní a umělecké tvorby Michael. Vernisáž výstavy se uskuteční 23. 4. 2018 v 16 hodin, foyer Městského úřadu Hořice. Hudební program zajišťují žáci ZUŠ Hořice. Připraveno bude i […]

Křižovníci v Duze

Centrum domácí hospicové péče v Hořicích uvítalo vzácnou návštěvu zástupců Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou, v čele s velmistrem řádu J. Exc. Josefem Šedivým. Křižovníci si přijeli prohlédnout hospicové prostory a zajímali se velmi o devítileté působení Duhy i o celé hospicové hnutí v ČR. Pro nás byla tato návštěva výjimečná také z toho […]

Vážení a drazí přátelé, dovoluji si vám tímto představit svou druhou knihu Naděje na konci cesty, která vypovídá o skutečnosti, že domácí hospicová péče v naší společnosti má své opodstatněné místo a předává svědectví odvážných žen a mužů, kteří se rozhodli toto náročné povolání vykonávat. V některých regionech, zvlášť ve venkovských oblastech, nejsou domácí hospice poskytující paliativní péči […]

Naděje na konci cesty

… nová knížka Jany Sieberové. Příběh Domácí hospice Duha pokračuje. Možno zakoupit v e-shopu Nakladatelství Triton na adrese: http://tridistri.cz/nadejenakoncicesty?ItemIdx=4

Duhu navštívili zástupci PALLIARE – CARPE DIEM z.ú.

V pátek 6. 4. navštívili Centrum domácí hospicové péče zástupci ústavu PALLIARE – CARPE DIEM z.ú., který usiluje o rozšiřování domácí hospicové péče na Kroměřížsku, ve Zlínském kraji.

Srdečně Vás zveme na akci „Z muzikálu do muzikálu“

Další příběhy, nové osudy, nesmrtelné písně – tak by se dalo stručně charakterizovat dlouho očekávané pokračování hudebně dramatického pořadu Z muzikálu do muzikálu II, které připravil pro své publikum pěvecký sbor SDS z Lomnice nad Popelkou.

Duchovní obnova v Prešově na Slovensku

Ve dnech 19.4.- 22.4. 2018 se uskuteční duchovní obnova pro zdravotníky v Prešově na Slovensku, kterou povede MUDr. Marie Svatošová, P. Pavel Rousek a Jana Sieberová. Většina lidí v České republice i na Slovensku umírá v nemocnicích. Umírat důstojně by měl člověk všude. Vždy záleží na personálu, který by měl být velmi empatický, ale  to je velké umění. Nesmíme […]

Přednáška ve FN Hradec Králové pro studenty

Dne 18.4. 2018 se uskuteční přednáška Jany Sieberové ve Fakultní nemocnici Hradec Králové pro studenty Zdravotnické školy. Cílem přednášky je poukázat na současné slabiny péče o pacienty v závěrečné fázi života a popsat jejich situaci v jednotlivých kasuistikách. V přednášce jsou představeny konkrétní kroky nutné ke zbudování domácího hospice. Přednášející také hodnotí mnohaleté zkušenosti z doprovázení a identifikuje hlavní […]

Přednáška

Dne 10.4. 2018 se uskuteční přednáška Jany Sieberové v Domově sociálních služeb v Chotělicích. Lektorka ve své přednášce začíná skutečností uvědomění si nevyléčitelného onemocnění, emočního prožívání jak na straně nemocných, tak i jejich blízkých. Důležitost klade nejen na rozpoznání spirituálních potřeb u nemocných, ale také na nabídku duchovní služby a její podstaty. Účastníci tak mohou […]