Podporují nás

Báseň Duze od PhDr. Jaroslava Šturmy

Před několika dny jsme oslavili deváté výročí Duhy. Na malé setkání jsme pozvali i jejího dlouholetého přítele a podporovatele PhDr. Jaroslava Šturmu. Pan doktor přijet bohužel nemohl, ale poslal nám báseň:

Duha přeje všem požehnané Velikonoce!

Požehnané velikonoční svátky a radost z nastupujících jarních dní, přeje všem ze srdce Domácí hospic Duha velikonoční přání Duha 2018

Vyjde v dubnu…

Kniha volně navazuje na prvotinu Jany Sieberové, s názvem Hospic – Příběh naplněné naděje. K té napsal výstižnou předmluvu kardinál Miloslav Vlk. Další už bohužel nenapíše, protože zemřel, ale jeho výslovné přání „ve své druhé knize napiš: doprovázela jsem kardinála“ mu zde autorka plní. Na jeho radu v ní také pouští ke slovu několik svých následovníků… […]

Vzpomínka na pana kardinála Miloslava Vlka v Českém rozhlase 2

Posíláme odkaz a vzpomínku na vzácného muže, pana kardinála Miloslava Vlka, který miloval Boha až do krajnosti a přijal z jeho rukou plán, který mu od věčnosti svěřil, a ani v závěru života ho neodložil, ale naplnil. Jana Sieberová v rozhovoru s p. Zbigniewem Czendlikem vzpomíná nejen na na doprovázení pana kardinála v pořadu Jak […]

Duha slaví devět let…

Drazí přátelé, 25.3. 2018 oslavíme výročí devíti let od založení Domácího hospice Duha v Hořicích. Dovoluji si vám k tomu napsat pár svých vzpomínek… Myšlenka domácího hospice zrála mnoho let v mém srdci a postupně se stala prioritou, kterou podpořil dne 25.3. 2009 kardinál a arcibiskup pražský Dominik Duka, Královéhradecký kraj a Město Hořice.

Poděkování

Dovolte mi, abych poděkovala vašemu kolektivu za záslužnou práci pro nemocné. Předejte, prosím, zejména pozdrav a poděkování zakladatelce vašeho hospice Duha paní Janě Sieberové, jejíž knihu jsem si nedávno se zájmem přečetla a těším se na její pokračování. Vážím si vaší práce. PhDr. Ludmila Nováčková, dobrovolnice Hospice na Svatém Kopečku v Olomouci Naplněná naděje  touhy pomoci, […]

Letem Asociačním světem

Nejnovější číslo elektronického zpravodaje Asociace hospiců: Letem Asociačním světem 2-2018

Poděkování Lesům ČR, s. p.

Na začátku roku rekapitulujeme všechny dary, které získáváme na provoz naší služby. Každá taková rekapitulace je pro nás současně špatnou i dobrou zprávou. Špatná zpráva je to v tom, že od Sametové revoluce není v ČR proplácena domácí hospicová péče zdravotními pojišťovnami. Přestože si dle průzkumů 90% občanů přeje zemřít doma a přestože je péče v domácím prostředí prokazatelně […]

Z odkazu pana kardinála Miloslava Vlka

Život mluví 3.6. 2015 Téma „hospice“ a otázky související se v poslední době stávají hodně aktuální, ne pouze z hlediska zdravotního a sociálního, ale i z hlediska věroučného a existenciálního. Ve světě sílí trend hledání hodnot, hledání smyslu života a jeho perspektiv. Svědčí o tom aktuálně bohatá literatura doma i ve světě (více na toto téma […]

Děkujeme, vzpomínáme a nezapomeneme

  Blíží se první výročí úmrtí pana kardinála Miloslava Vlka a já nemůžu nevzpomínat v tyto dny na jeho život, službu v církvi, lásku k člověku, pochopení a vhled do problematiky domácích hospiců. Pan kardinál můj život a poznání výrazně ovlivnil, vstoupil do Domácího hospice Duha v Hořicích v období mé velké krize, kterou jsem prožívala v době silného nepochopení domácí […]

Zádušní mše svatá k prvnímu výročí úmrtí kardinála Miloslava Vlka

Drazí přátelé, srdečně Vás zveme na zádušní mši svatou, při které vzpomeneme prvního výročí úmrtí pana kardinála Miloslava Vlka. Rekviem, kterému bude předsedat J.Em. Joao kardinál Braz de Aviz prefekt Kongregace pro společnost zasvěceného života a společnosti apoštolského života se bude konat v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v sobotu 17. března 2018 od […]

Hospic příběh naplněné naděje

Vážení přátelé, knihu Hospic příběh naplněné naděje bude možné od zítřejšího dne objednat v nakladatelství Triton. Druhý díl, který jsem napsala, volně navazuje na první díl a má název Naděje na konci cesty – v hospici život nekončí. O jejím vydání Vás budu informovat na těchto stránkách. Jana Sieberová Anotace: Kniha Naděje na konci cesty – v hospici život nekončí […]

Izrael

Letošní rok, v postní době, se mi vyplnil můj mnohaletý sen. Vydala jsem se spolu s ostatními poutníky do Izraele, do míst, kde se zrodilo křesťanství. Přála jsem si na těchto svatých místech poděkovat za dar víry a také za 10 let hospicové služby. Nesla jsem v srdci celou svou rodinu, ale také všechny přátele z mnoha míst naší […]

Nové zdravotní pomůcky pro pacienty

Ani v roce 2018 není domácí hospicová péče proplácena zdravotními pojišťovnami, přestože našich služeb využívá každý rok více a více pacientů. Děkujeme touto cestou všem, kteří nás v uplynulých měsících podpořili svým darem pro nákup nových zdravotních a kompenzačních pomůcek.

Poděkování Oblastnímu spolku Červeného kříže v Mladé Boleslavi

Děkujeme Oblastnímu spolku ČČK v Mladé Boleslavi za štědrou finanční podporu. Z jejich příspěvku jsme zakoupili 3 oxygenátory Platinum pro naši pobočku domácího hospice ve Vrchlabí, kde budou sloužit pacientům vrchlabské pobočky. MUDr. Pavel Sieber ředitel